Er du tidligere YouMe-leder?

Nittedal IL

Nittedal kommune ønsker i samarbeid med Nittedal IL, Hakadal IL og Gjelleråsen IL, å etablere et lavterskeltilbud i Nittedal kommune. Målgruppen er barn og ungdom mellom 12 – 16 år som i dag ikke deltar i organisert trening, men som synes det kan være morsomt å bli fysisk aktiv. Til dette trenger vi et antall (6 – 12 stykker) aktivitetsledere. Vi tror at du som tidligere YouMe-leder kan være en av disse!

Hva forventes av dem som får tilbud om stilling som aktivitetsleder?
De skal være ansvarlig sammen med ytterligere én person per aktivitetstilfelle for en aktivitetstime. Du vil bli invitert til en temakveld to ganger i året for å få hjelp til å tilrettelegge aktiviteter. I tillegg har respektive idrettslag en ansvarlig leder som du kan rådføre deg med hvis du trenger det. Du trenger ikke å være medlem i noen av idrettslagene for å kunne søke. Det er også mulig å være aktivitetsleder på fler enn et av stedene.

Når og hvor?
Du må kunne være tilstede på noen av disse skolene og tidspunktene i skoleåret (dvs ikke under jule-, påske-, vinter- eller sommerferie):
Hakadal ungdomsskole: mandager kl. 13.30 – 14.30
Li skole: tirsdager 14.15 – 15.15
Nittedal ungdomsskole onsdager 14.30 – 15.30

Vi ser for oss at du ikke trenger å kunne hver uke, men at vi har en gruppe med aktivitetsledere som til sammen fyller hver uke. Vi ser for oss at det skal være to og to hver gang.

Lønn?
Det er etter avtale med ett av de tre idrettslagene.

Hva trenger vi fra deg?

  1. Vi vil at du søker på en (eller flere av disse stillingene). Vi vet at du er flink og har den riktige faglige bakgrunnen. Det du skal gjøre er å si deg interessert, så vil vi ta en prat med deg så snart som mulig.
  2. Hvis du ikke liker Akershus idrettskrets på facebook så har vi adresse:http://www.facebook.com/akershusidrettskrets

Du søker på stillingene gjennom å sende e-post til meg.

Med vennlig hilsen,
AKERSHUS IDRETTSKRETS
Johan Conradson
Rådgiver, adm. nestleder
Tlf.nr. 66 94 16 02
Strømsveien 80, 2010 STRØMMEN
http://www.idrett.no/akershus