1985 - Knut Glømmi

Knut Glømmi, 1922 – 2004. Utnevnt som æresmedlem i 1985.
Har mange gode plasseringer i hoppbakken og har bl.a. deltatt i Holmenkollen.
På det administrative plan har han vært med i diverse verv innen ski og fotball helt fra 1952 til ?
I denne perioden har han hatt verv som, leder, sekretær og kasserer samt vært leder for hopputvalget i flere år.
Spilte fast på NIL’s A-lag i fotball i mange år.
Var en god bidragsyter økonomisk.