1978 - Kjell Benno

Kjell Benno, 1930 – 1981. Utnevnt til æresmedlem i 1978
1960-1967 og 1974-1975 var han kasserer/nestformann i hovedstyret.
1952-1959 og 1970-1975 satt Kjell i fotballgruppas styre hvor han hadde verv som formann, nestformann, kasserer og styremedlem.
1967-1969 var han leder for juniorfotballen.
1972 var han medlem av skikomiteen for de minste.
Spilte fast på NIL’s A-lag i mange år.
Har lagt ned et betydelig dugnadsarbeid for idrettslaget bl.a. ved bygging av lysløypa på Sørli.
Fast deltager på revyene NIL arrangerte.