1991 - Karen Johansen

Karen Johansen, 1944. Utnevnt til æresmedlem i 1991.
Kasserer i NIL 1976-1980 og 1989-1993. Revisor 1981-1982.
Kasserer i fotballgruppa 1982-1988, 1995-1998 og 2003-2006.
Medlem av Lov-og utmerkelseskomiteen 1985-1990 og 2003-2006.
Tildelt Nittedal kommunes administrative idrettslederpris i 1988.
Tildelt Frivillighetsprisen fra NIF og Ildsjelprisen fra AIK i 2013.
Var med og startet bruktmessa som skigruppa arrangerte i mange år, har vært oppmann for A-laget i fotball, medlem av valgkomiteen og vært medlem i kunstkomiteen i en lang periode.
Medlem av kontrollkomiteen i Akershus Fotballkrets 1996-2001.
Er revisor for Nittedal Idrettsråd.
Har vært administrasjonssekretær i NIL fra 2007.