1966 - Just Henriksen

Just Henriksen, 1915 -1979. Utnevnt til æresmedlem i 1966.
Formann i laget 1940. Formann i NIFs skigruppe 1937 -38 og i NIL fra 1951 – 1958 og 1962-1971, nestformann i skigruppa 1975-1976. Rennleder ved NILs klubbrenn, kretsrenn, landsrenn, mønstringsrenn og B-mesterskap.
Byggeleder av nye Skillebekkbakken med flomlys i 1958.
Stor delaktighet i byggingen av Withbakkken og lysløypa rundt den.
Styremedlem i Oslo skikrets.