Jon Haugen

Jon Haugen, 1940. Utnevnt til æresmedlem i 1985.
Jon har lagt ned et stort arbeid i NIL og spesielt for tennisgruppa.
1973-1976 og 1983-1984 leder i tennisgruppa. 1976 nestleder og 1986 sekretær i NIL.
Initiativtager til bygging av tennisanlegget på Bjertnestangen.
Medlem av kommunens idrettsutvalg 1979-1981.
Byggekomite for lysløypa 1980.
Planleggingsgruppe – arealbehov Mostuberget 1990 og Kruttverket/Sørli 2009.
Omorganisering av NIL 1991.
Leder av lov- og utmerkelseskomiteen i flere år.
En av initiativtagerne for å utgi NILs 100-års jubileumsbok.
Diverse verv i Akershus Idrettskrets, kontrollkomite 1996-1997, styremedlem 2000-2003.
Nestleder i Romerike Tenniskrets. Leder av utdanningsutvalget i Norges Tennisforbund 1982-1985.
Medlem av byggekomiteen for Riksanlegget i tennis 1987-1989.
Tildelt Nittedal kommunes administrative idrettslederpris i 1985. og tildelt sølvmerke m/krans fra Norges Tennisforbund i 1988.