2009 - Helge Dihle

Helge Dihle, 1939-2014.
Utnevnt til æresmedlem i 2009.
Nestleder i NIL 1982-1986 og leder 1987-1989.
Leder i friidrettsgruppa 1995-1996.
Styremedlem i Akershus Friidrettskrets 1991-1992.
Medlem av Lov- og utmerkelseskomiteen fra 1996.
Leder av kontrollkomiteen 2001-2007.