1988 - Hans With

Hans With, 1903 – 1997. Utnevnt til æresmedlem i 1988.
Hans With har ytt et stort bidrag til Nittedal idrettslag. I den forbindelse kan nevnes Withbakken, lysløype og diverse materiell.
Han har også i mange år sørget for lys på Bjertnestangen, i Withbakken og i slalombakken og lysløypa på Rotnesjordet.
Hans bidrag til idrettslaget gjennom 50 år er uvurderlig.