1963 - Einar Tveten

Einar Tveten, 1899-1963. Utnevnt til æresmedlem i 1947.
Formann i NIF/NIL 3 ganger, og i 14 år. Første gang som 21-åring.
Styremedlem i NIF/NIL 1918-1954. Allsidig idrettsutøver.
Formann i friidrettsgruppa 1949-1952 og 1959-1962.
Styremedlem i Romerike Friidrettskrets og Romerike Fotballkrets.
Lokalkjent forfatter og skuespiller på NIL-revyene.