1958 - Arnt Nygaard

Arnt Nygaard, 1893-1988. Utnevnt til æresmedlem i 1958.
Formann Romerike Skikrets 1929-1934. Viseformann i NSF 1934-1936 og
formann 1936-1938. Interimstyremedlem for sammenslutningen av
Landsforbundet for idrett og Arbeidernes Idrettsforbund.
Formann i Aker Skikrets 1945-1952. Tildelt NSFs pokal.
Tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull i 1963.