Årsavgift 2023

2000,- (inkl 10 timer)

Etter disse timene er det 240,- pr time. De som har betalt årsavgiften i NIL Tennis får også denne prisen på padel.

Ikke «medlemmer» betaler 350,- pr time.

Årsavgiften bestilles på mail: tennis@nittedalil.no og må betales inn på forskudd, enten via faktura som sendes på mail eller vipps betaling til nr 73197 (Nittedal IL Tennis)