For andre året på rad vil NIL, GIF og HIL i 2019-20 sesongen invitere til totalt seks
skirenn (to skirenn på hver klubb, i Varingskollen, på Sørli og i Bjønndalen).

NB! På grunn av den snøfattige vinteren er det kun avholdt to renn i Varingskollen. De øvrige planlagte rennene er utsatt til det blir mer snø.

Følg med på Facebook-sidene for oppdateringer https://www.facebook.com/groups/2241986966078041/

Den opprinnelige rennplanen ligger her

Invitasjon Bygda på langs 6 renn i Nittedal_2019-20 (3)