Det kreves medlemskap i NIL ( 0-6 år  kr 200,-,  7 år og eldre kr 400,-) samt en treningsavgift:

Født 2014-2015 1400,- Felles treningsavgift for alle gruppene i NIL
Født 2012-2013 kr 600,- til  skigruppa (9-10 års klassen)
Født 2010-2011 kr 900,- til skigruppa (11-12 års klassen)
Født 2008-2009 Kr 1 500,- til skigruppa (13-14 års klassen)
Født 2006-2007 kr 1 800,- til skigruppa (15-16 års klassen)
Født 2005-senior kr 2 000,- til skigruppa (17 års klassen og eldre)

Medlemsavgiften Inkluderer startkontingenter til skirenn for utøvere i aldersbestemte grupper.
De som kun følger trening og ikke deltar på samling/renn: 750,- og de som kun går renn og ikke følger trening kr 750,-

Barn født 2014 og tidligere betaler en felles treningsavgift til Niitedal IL som dekker deltagelse på aktiviteter i alle gruppene (ski, friidrett, fotball etc.). Treningsavgiften er 1400,- for 6-7 årsklassen og 600,- for 4-5 årsklassen.

Støttemedlemskap i Skigruppa Kr 350,-. Ta kontakt med Økonomiansvarlig Rolf Martin Næss for å registrere deg!