Det kreves medlemskap i NIL (2014 og yngre kr 200,-, 2013 og eldre kr 400,-) samt en treningsavgift til skigruppa:

Født 2013-2014 kr 600,- til NIL (inkl. ski, fotball, friidrett, barnetrimmen)
Født 2011-2012 kr 1 000,- til NIL (inkl. ski, fotball, friidrett, allidretten)
Født 2009-2010 kr 900,- til NIL skigruppa (11-12 års klassen)
Født 2007-2008 Kr 1 500,- til skigruppa (13-14 års klassen)
Født 2005-2006 kr 1 800,- til skigruppa* (15-16 års klassen)
Født 2004-senior kr 2 000,- til skigruppa* (17 års klassen og eldre)

Medlemsavgiften Inkluderer startkontingenter til skirenn for utøvere i aldersbestemte grupper.
De som kun følger trening og ikke deltar på samling/renn: 500,- og de som kun går renn og ikke følger trening kr 500,-
* Inkluderer blant annet støtte til treningssamlinger i regi av skigruppa.

Støttemedlemskap i Skigruppa Kr 350,-