Vi ønsker tidligere og nye skiløpere, foreldre og trenere Velkommen til en ny sesong med lek og moro på ski!

Nittedal IL Ski skal utvikle skiglede for Nittedals befolkning gjennom fellesskap og mestring.

Det er viktig for skigruppa at man gjennom fellesskap og mestring kan gi alle barn muligheten til å utvikle den samme skigleden som tidligere generasjoner har opplevd. Dette er viktig for mange som bor her.

Visjonen dette bygger på er:

Nittedal IL Ski – foran i sporet!

Nittedal IL Ski ønsker å synliggjøre satsningen skigruppa står for gjennom utviklingen av breddeidretten, toppidretten og løypene i, og rundt, vårt anlegg på Sørli og Sagerud.
– – – – – – – – – – –
Nittedal IL Ski (NIL Ski), består av oss foreldre, våre barn og frivillige. For at våre barn skal ha et godt tilbud er det viktig at alle bidrar i dette fellesskapet. NIL Ski er avhengig av foreldreinnsats og frivillighet. Barna trenger dere foreldre i mange roller, som for eksempel som trenere, smørere, dugnadsmedarbeidere, styreverv, følge barna til konkurranser, henge med på treninger innimellom, og ikke minst som gode rollemodeller i alle disse sammenhengene. Følgende dokument er et sammendrag av treningsfilosofi, praktisk informasjon og noen ”kjøreregler”. På www.nittedalil.no, samt på Facebooksiden Nittedal IL Skigruppa og Facebooksidene til de respektive aldersgruppene, finner dere ytterligere informasjon, samt løpende informasjon fra trenerne.

Treningsfilosofi (bygger på NSFs ”Utviklingstrappa i Langrenn”)
NIL Ski ønsker å gi jenter og gutter et godt skitilbud som bidrar til skiglede og mestring. Skigruppa jobber for at barna skal finne seg godt til rette i miljøet slik at de deltar lengst mulig. Vi ønsker å balansere det å gi de som vil satse på konkurranser et tilbud, med det å skape en arena for de som ikke har samme ambisjoner, men som på samme tid ønsker å trene i fellesskapet. Ved å etablere et godt miljø blant barn, ungdom og voksne, tror vi at barna ønsker å delta i miljøet over lengre tid. Dette vil bidra til å aktivisere barna og gi motivasjon for deltakelse i livslang fysisk aktivitet. Det er viktig at både trenere, foreldre og utøvere respekterer at alle er velkomne i skigruppa uavhengig av ambisjoner. Selv om vår treningsfilosofi er breddeorientert er vi overbevist om at jo flere barn som deltar oppover i årsklassene, jo større sannsynlighet er det for at noen faktisk vil velge å satse aktivt på langrenn.
NIL ski ønsker å utvikle barnas basisferdigheter krevd for å mestre og ha det gøy med skiaktivitet livet ut. Vår treningsfilosofi og tilnærming baserer seg på «utviklingstrappa til NSF langrenn». Alle trenerne har fått denne boken slik at klubben kan ha en felles treningstilnærming. Ferdighetene blir trent på barmark før de blir videreført til trening på snø. De yngste årskullene fokuserer primært på skileik. Det er en gradvis overgang til mer fokus på spesifikk langrennstrening opp igjennom årsklassene, men basis for all trening er skiglede gjennom mestring.
Vi oppfordrer dere som foreldre til å motivere barna til å bli med på trening – og da ikke bare langrenn. Det er svært viktig at barna er allsidige slik at de bygger ekte motivasjon for å delta i aktivitet livet ut. Vi oppfordrer dere samtidig til å holde igjen hvis dere ser at barnet trener for mye. Det kan være fristende å ville forsere utviklingen gjennom å trene mye. Blir det for mye kan resultatet bli at man på et tidspunkt møter veggen og da forsvinner lett motivasjonen. Norges Skiforbunds ”Utviklingstrappa i Langrenn” sier noe om hvor mye man kan/bør øke hvert år i treningsmengde, og trenerne i skigruppa er bevisste på dette.

Foreldredeltagelse
Vi ser gjerne at foreldrene deltar på treningene, spesielt for de yngre klassene. Noen grupper vil anmode foreldrene om å delta på rundgang for å støtte trenerne/barna, og ikke minst vise barna at foreldrene deltar. Det er viktig at du engasjerer deg, men husk at det er barna som driver idrett – la de delta på sine premisser. Husk at det viktigste er at barna trives og har det gøy. Vi vil gjerne ha hjelp fra dere til å motivere barna til å være positive på trening og følge trenerens opplegg – det kan til tider være utfordrende for trenerne å holde orden på gruppa.
Vi ønsker også at foreldre og trenere går foran med et godt eksempel slik at vi kan skape et godt miljø sammen på treninger og skirenn. Trenerne vil normalt gjennomføre et foreldremøte på starten av høsten hvor foreldre kan få mer detaljer og avklare forventninger. Ønsker du å ta en aktiv rolle i skigruppa som trener, sitte i styret, eller løse andre oppgaver er det bare å ta kontakt. Vi trenger din hjelp.

Skirenn
Vi setter opp liste over aktuelle/anbefalte skirenn for hver treningsgruppe fra 9 år. Denne samkjøres med de andre gruppene i NIL, og med HIL og GIF når barna blir litt eldre. På skirenn vil en del av gruppene prøve å organisere felles oppvarming, smørehjelp, oppfølging ute i løypa og hjelp ved start/mål. For å få til dette kan det hende at vi spør dere foreldre om hjelp. Husk at det er ikke en selvfølge at trenerne deltar på renn, så dere foreldre bør aktivt delta når barna deltar på skirenn, eventuelt samordne med andre foreldre som kan følge opp ditt barn. Når vi er på skirenn er det viktig at vi ”heier på alle” og at vi ikke ”presser” våre barn. Vi ønsker å videreføre den gode kulturen vi har på dette området.

Utstyr og skismøring
Vi vil sterkt oppfordre alle foreldre til å begrense ”utstyrsjaget”. Frem til barna er 14-15 år bør de maks ha ett par ski til klassisk og ett par til skøyting. For de aller yngste kan fjorårets klassiskski fint brukes som årets skøyteski (skøyteski skal være litt kortere enn klassiskskiene), evt. er kombiski et godt alternativ. Vi oppfordrer alle til å bytte evt låne utstyr innad i gruppene. Vi ønsker at langrenn skal være en breddeidrett tilgjengelig for alle. For å lykkes må alle bidra. Det er først når barna velger å satse på et høyt konkurransenivå at det er et poeng å ta inn marginene gjennom spesialutstyr og dyr skismøring. Nittedal IL støtter initiativet knyttet til fluorforbud. Det er forventet at alle våre medlemmer forholder seg til dette forbudet.
Foreldre bør skaffe 2-3 vokstyper og tilsvarende klistertyper, slik at dere kan smøre skiene til barna til trening. Inntil barna har lært seg å smøre skiene selv, må foreldre ta dette ansvaret – trenerne kan ikke smøre skiene til alle, selv om de selvsagt er behjelpelige med tips. For råd angående smøring, se «Smørekofferten» på NIL Ski sine hjemmesider.
Ved kjøp av nye skisko, anbefales kombi-sko. Det har en klar fordel, spesielt på skøyting. Staver koster ikke veldig mye, men kan gjenbrukes mange ganger av flere barn. Det er viktig med riktig lengde. Skøytestaver i år kan brukes som staver til klassisk neste år, og som barmarkstaver året etterpå. Vi oppfordrer alle til å bruke Facebook siden «Skitorget» for kjøp, salg og bytte av ski og skiutstyr.
Under barmarkstrening før skisesongen har kommet i gang er det joggesko med ullsokker som gjelder og vi kler oss etter været. Foreldre sørger for at barna er riktig kledd til treningene. Hodelykt er greit å ha fra barna er 9-10 år – da begynner vi å forflytte oss litt bort fra lysløypa.

BUA

BUA er en nasjonal forening som jobber for at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter. Det gjør de ved å gjøre det enklere for deg å låne utstyr til sport og friluftsliv. Denne ordningen er helt i oppstartsfasen er i Nittedal. Mer informasjon kommer. Les mer om foreningen BUA her.

Skisamling / dagssamling / kveldsmat
Skigruppa planlegger å arrangere familieskisamling i Trysil fra 27. november til 29. november 2020. Det er en fin anledning til en tjuvstart på skisesongen, og det er sosialt og hyggelig. Gitt usikkerhet knyttet til COVID-19 og smittevern er det mulig at årets samling blir endret/utgår. Mer informasjon om dette vil komme etterhvert.

Søndag 11. oktober blir det dagssamling på Sørli. De ulike treningsgruppene har en langtur – noen av gruppene velger å slå seg sammen. Gruppene møtes i etterkant til felles aktiviteter på Sørlisletta før en felles lunsj på Skistua. Samlingen har til hensikt å få gruppene til å møtes på tvers av alderstrinnene og skape tilhørighet og gode opplevelser.
Det er mulig at enkelte av de eldre treningsgruppene kommer til å invitere til flere langturer utover høsten, gjerne i samarbeid med flere treningsgrupper. Langturene skal være sosiale turer i rolig tempo.
Treningsgruppene har kveldsmat etter trening noen ganger i løpet av sesongen for å skape en sosial ramme rundt treningene. Kveldsmaten er et sosialt høydepunkt for mange av barna. Maten dekkes av treningskontingenten, men foreldre vil på rundgang være med og dekke på/rydde av. Samme prinsipp gjelder for dagssamlingen – alle treningsgrupper må stille med minst en forelder til å klargjøre lunsjen.

Til og fra trening, samt parkering
Barna anbefales å ha på refleksvest til og fra trening når treningen starter opp om høsten. Det er mange treningsgrupper og mye trafikk til og fra – vi har ingen å miste!
Ingen parkering ved Skistua! Vi ber om respekt for innkjøringsforbudet i veien inn mot Skistua. Skistua har kun to P-plasser som forbeholdes transport/varelevering for Skigruppa og handicappede. Parker på den store P-plassen ved Trollveien. Dette gjelder alle!

Covid-19 Smittevern
NIL-Ski følger de til enhver tids gjeldende smittevernsregler fra Norges Skiforbund. Vi ber alle foreldre om å oppdatere seg jenvlig. Generelt – vis respekt, hold avstand, praktiser god hygiene, og ikke delta på aktiviteter ved sykdom.

Trenerkurs, teknikkurs og smørekurs
Det vil bli lagt til rette for trenerkurs i kommende sesong for de som allerede er, eller som ønsker å bli trenere. Dette bygger på Norges Skiforbunds kurssystem. Husk at barna er helt avhengige av at foreldre melder seg frivillig til å være trenere/ hjelpetrenere slik at vi kan opprettholde tilbudet. Dere som er interessert i å være en del av trenerkollegiet, er hjertelig velkommen på trenerkurs.
Vi planlegger smørekurs for foreldrene og barn når skisesongen er i gang, gitt at det er interesse. Man vil lære hvordan man på en forholdsvis enkel måte sørger for at barna har både glid og feste
Vi vurderer å gjennomføre teknikkurs for voksne et par kvelder i løpet av sesongen basert på frivillige trenere fra trenergruppa. Følg med på hjemmesidene og på Facebook.

Medlemsfordeler
Skigruppa har en todelt avtale med Glømmi Sport. Den gir personlige rabatter til skigruppas medlemmer og et pengebeløp til drift av lysløypa. Skigruppas medlemmer gis pr. i dag 20 % rabatt på produkter fra Swix og Bjørn Dæhlie, samt alt av utstyr til skiaktivitet. Utover dette er det 10 % på alt annet sportsutstyr. Sliping av ski kr 250,-. (Informer om at du er medlem. Se avtalen på www.nittedalil.no/ski, ”Medlemsfordeler”).
Skistua vår ble bygget på og pusset opp i 2017/18. Denne kan leies av alle, men medlemmer får rabattert pris.

Dugnader / Verv
Foreldrene vil bli satt opp på en dugnadsliste. Det starter med høstdugnaden 10. oktober hvor vi setter løypenettet i stand. Utover vinteren er det noen arrangementer, egne og andres, hvor vi deltar for å skape inntekter til skigruppa. Dugnadslisten legges ut på hjemmesiden. Foreldre må kontrollere denne og bytte med andre hvis det ikke passer. Vi ber om forståelse for at dugnadene er viktig for å kunne opprettholde aktiviteten.
Vi er en klubb i vekst og det er flere oppgaver som skal håndteres. Vi vil alltid ha behov for at frivillige tar på seg verv eller ansvar for å utføre ulike oppdrag, det være seg i styret eller i de enkelte undergruppene som f.eks. arrangementskomiteen, anleggsgruppa, markedsgruppa eller i andre støttefunksjoner. Ikke vær redd for at man ikke nødvendigvis sitter på den rette kompetansen. I NIL Ski hjelper vi hverandre, og vi skal ha det morro! Meld gjerne fra om det er noe du kan bidra med, stort eller smått. Om man påtar seg et verv vil dugnad bortfalle/bli redusert.

Styret 2020 / 21:

Leder: Bård Wæhle 952 18 885 bard.wahle@gmail.com
Sportslig ansvarlig: Knut Nystad 476 71 113 knystad@hotmail.com
Rekrutteringsansvarlig: Bjørn Aspaas Sollid 926 33 933 bsollid@online.no
Økonomiansvarlig: Rolf Martin Næss 957 82 049 rmn996@msn.com
Sekretær: Louise Moerup 450 27 307 louisemoerup@yahoo.com
Anleggsansvarlig: Ulf Dobloug 970 51 594 nilski.anlegg@gmail.com

Komitèer / Støttefunksjoner:

Løyper: Kenneth Rein-Heggebakken 408 47 356 Kenneth@heggebakken.no
Arrangement: Espen Solberg 951 19 482 espen.solberg@nifu.no
Dugnadsansvarlig: Heidi Bråtveit Sundt 951 93 260 Hei-di_braatveit@hotmail.com
Marked: Geir Skari 920 63 666 geir@skari.no
Anlegg: Ulf Dobloug 970 51 594 nilski.anlegg@gmail.com
Skistua: Anne-Kari Nilsen 907 71 078 nilskihytte@gmail.com

Hovedtrenere 2020 / 21:

2014 Ingen trener pr d.d. Interesserte bes melde seg til styret
2013 Atle Bjerkli 970 78 163 atlebjerkli@hotmail.com
2012 Ane Tollersrud 979 53 552 anetoll@gmail.com
2011 Thomas Grindstad 932 56 932 thomas_grindstad@mckinsey.com
2010 Roger Eilertsen 934 04 745 r-eilert@online.no
2009 Karine Lutnes Aigner 95233297 kai@patentstyret.no
2008 Lars Tjelle 92698071 latjelle@online.no
2007 Bente Skari 481 17 033 bente@skari.no
2006 Øystein Andersen 915 77 626 oe.e.andersen@gmail.com
2003/04/05/06 Geir Skari 920 63 666 geir@skari.no

Treningstider:
Følg med på de ulike aldersgruppers Facebook sider, samt NIL ski sin hjemmeside.

Medlemskontingent og treningsavgifter:

Det kreves medlemskap i NIL (2013 og yngre kr 175,-, 2012 og eldre kr 330,-) samt en treningsavgift til skigruppa som inkluderer en NIL skilue:

Født 2016 – 2015 kr 660,- til NIL (inkl. ski, fotball, friidrett, barnetrimmen)
Født 2014 – 2010 kr 1 100,- til NIL (inkl. ski, fotball, friidrett, allidretten)
Født 2009 – 2008 Kr 800,- til skigruppa (11-12 års klassen)
Født 2007 – 2006 kr 1 300,- til skigruppa* (13-14 års klassen)
Født 2005 – senior kr 1 600,- til skigruppa* (15 års klassen og eldre)

Medlemsavgiften inkluderer startkontingenter til skirenn for utøvere i aldersbestemte grupper.
De som kun følger trening og ikke deltar på samling/renn: kr 500,- og de som kun går renn og ikke følger trening kr 500,-. * Inkluderer blant annet støtte til treningssamlinger i regi av skigruppa.

Viktige datoer sesongen 2020 / 21:

Lør 10 okt: Høstdugnad: skileikområdet og lysløypa, oppmøte Skistua
Søn 11 okt: Dagssamling: Alle grupper gjennomfører en treningsøkt og samles til felles lunsj på Skistua
Søn 18 okt: Høstslippet: Terrengløp ved Sørli kl. 1100 (inntektene går uavkortet til TV-aksjonen)
27 – 29 nov: Familiesamling Trysil. Vi har bestilt 320 plasser – sett av helga! Mer info kommer.
Jan/Feb: Skiskolen for de født 2015/2016 (seks onsdager totalt). Informasjon kommer*
Jan/Feb: Flere karusellrenn og klubbmesterskap arrangeres. Informasjon kommer*
Jan/Feb: Fischerrennet 2021. Dato og mer informasjon kommer*

*Følg med på NIL Ski sin hjemmeside og Facebook – Nittedal IL Skigruppa.

Ønsker du eller noen du kjenner å støtte Nittedal Idrettslag gjennom ordningen ”Grasrotandelen”. Les mer om dette på hjemmesiden vår (www.nittedalil.no). Nittedal Idrettslag, org. nr 983427677.