Årsmøte NIL Ski

Ski

Nittedal IL Skigruppa ønsker velkommen til årsmøte tirsdag 15. mars kl. 20.00 på Skistua.

Saksliste:
1) Godkjenning av innkalling
2) Godkjenning av saksliste
3) Valg av møteleder og referent
4) Gjennomgang av årsrapport for 2021/22
5) Gjennomgang av regnskap for 2021 og budsjett 2022
6) Eventuelt
7) Valg av styremedlemmer og valgkomite

Vel møtt!

Årsrapport_NittedalSki_2021

Vedlegg 1 Årsregnskap 2021 og budsjett 2022

Referat årlig møte i Nittedal Ski mars 2022