Velkommen til en ny sesong med lek og moro på ski

2001 og eldre, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2006-SKI-FS, 2007-SKI, 2007-SKI-FS, 2008-SKI, 2008-SKI-FS, 2009-SKI, 2010, Nittedal IL, Ski, skiskolen, Team Smil

NIL-ski består av oss foreldrene og våre barn. Det er ingen som har betalt for å gjøre de oppgaver som må gjøres for at våre barn skal få delta i den organiserte skiidretten – dette baserer seg på foreldrenes innsats. Vi er helt avhengige av dere foreldre i mange roller, som for eksempel: trenere, smørere, dugnadsmedarbeidere, følge barna til konkurranser, henge med på treninger innimellom og ikke minst som gode rollemodeller i alle disse sammenhengene. Derfor er det viktig at dere er kjent med hvordan vi har det og hvordan vi gjør det i NIL-ski. Dette er et sammendrag av treningsfilosofi, praktisk informasjon og noen ”kjøreregler” for skigruppa. På www.nittedalil.no, samt på Facebook-sidene til de respektive aldersgruppene, finner dere ytterligere informasjon samt løpende informasjon fra trenerne.

 

Treningsfilosofi (bygger på NSFs ”Utviklingstrappa i Langrenn”)

NIL ski ønsker å gi jenter og gutter et godt skitilbud som bidrar til skiglede og mestring. Vi jobber for at barna skal finne seg til rette i miljøet slik at de blir med oss i årsklassene oppover og ikke minst at de får større glede gjennom å mestre det å gå på ski. Vi ønsker å balansere det å gi de som vil satse på konkurranser et tilbud, med det å skape en arena for de som ikke har ambisjoner om konkurranser, men som ønsker å være med på ski. Ved å etablere et godt miljø blant barn i ung alder og voksne, tror vi samtidig at vi vil klare å beholde barna i miljøet over lengre tid og på den måten bidra til å aktivisere barna og gi motivasjon for videre fysisk aktivitet. Det er viktig at både trenere og foreldre respekterer at alle er velkomne i skigruppa uavhengig av ambisjonene. Selv om vår treningsfilosofi er breddeorientert er vi overbevist om at jo flere barn vi har med oss oppover i årsklassene jo større sannsynlighet er det for at noen faktisk velger å satse aktivt på langrenn.

Langrennsgruppa ønsker å utvikle barnas basisferdigheter innen balanse, utholdenhet, hurtighet og styrke gjennom barmarkstrening og ta med oss dette over på ski når forholdene tillater det. Erfaring har vist at det er morsomt og lærerikt å overføre øvelser innlært på barmark til øvelser på ski, og at skiferdigheter læres inn raskere på denne måten. De yngste årskullene fokuserer selvsagt på skileik og det er en gradvis overgang til mer fokusert langrennstrening opp igjennom årsklassene, men i bunn av alt skal det være skiglede. Fra barna er 9 år og oppover fokuseres det på spenst, hurtighet, koordinasjon, balanse og løpeteknikk. Fokus på kondisjon kommer når de er litt eldre. Barna får prøve seg litt på rulleski fra de er 10 år, men dette er ikke en stor del av treningen før de er 12 år og eldre. Innetrening har vi innimellom og der er fokuset styrke, koordinasjon, balanse samt det å skape allsidighet. Når vi starter opp på ski blir det normalt en dag til hver stilart for de gruppene som har to treninger i uken.

Vi oppfordrer dere som foreldre til å motivere barna til å bli med på trening – ikke bare langrenn. Det er svært viktig at barna er allsidige slik at de bygger ekte motivasjon for å ha et fysisk aktivt liv. Vi oppfordrer dere samtidig til å holde igjen hvis dere ser at barnet trener for mye. Det kan være fristende å ville forsere utviklingen gjennom å trene mye. Noen ganger kan det bli for mye og da vil resultatet være at man på et tidspunkt møter veggen og da forsvinner lett motivasjonen. Norges Skiforbunds ”Utviklingstrappa i Langrenn” sier noe om hvor mye man kan/bør øke hvert år i treningsmengde, og trenerne i skigruppa er bevisste på dette.

 

Foreldredeltagelse

Vi ser gjerne at foreldrene deltar på treningene, spesielt for de yngre klassene. Noen grupper vil anmode foreldrene om å delta på rundgang for å støtte trenerne/barna, og ikke minst vise barna at foreldrene deltar. Det er viktig at du engasjerer deg, men husk at det er barna som driver idrett – la de delta på sine premisser. Husk at det viktigste er at barna trives og har det gøy. Vi vil gjerne ha hjelp fra dere til å motivere barna til å være positive på trening og følge trenerens opplegg – det kan til tider være utfordrende for trenerne å holde orden på gruppa.
Vi ønsker også at foreldre og trenere går foran med et godt eksempel slik at vi kan skape et godt miljø sammen på treninger og skirenn. Trenerne vil normalt gjennomføre et foreldremøte på en av de første treningene på høsten der dere kan få mer detaljer om opplegget og avklare forventninger til hverandre.

 

Skirenn

Vi setter opp liste over aktuelle/anbefalte skirenn for vinteren i hver treningsgruppe fra 9 år. Denne samkjøres med de andre gruppene i NIL, og med HIL og GIF når barna blir litt eldre. På eksterne skirenn vil en del av gruppene prøve å få til felles oppvarming, smørehjelp, oppfølging ute i løypa og at noen står ved start/mål. For å få til det kan det hende at vi spør foreldre om hjelp ved for eksempel start/målområdet. På klubbrenn vil vi så langt det lar seg gjøre prøve å få til det samme, innimellom dugnadsjobbing som vi blir involverte i. Husk at det er ikke en selvfølge at trenerne deltar på renn, så dere foreldre bør aktivt delta når barna deltar på skirenn, eventuelt samordne med andre foreldre som kan følge opp ditt barn. Når vi er på skirenn er det viktig at vi ”heier på alle” og at vi ikke ”presser” våre barn. Dette har ikke vært et problem i NIL og vi ønsker å videreføre den gode kulturen vi har på dette området.

 

Utstyr og skismøring

Vi vil sterkt oppfordre alle foreldre til å begrense ”utstyrsjaget” i forhold til barna. Frem til barna er 14-15 år bør barna maks ha ett par ski til klassisk og ett par til skøyting. Fjorårets klassisk ski kan fint brukes som årets skøyteski (skøyteski skal være litt kortere enn klassiskskiene), evt. kan også kombiski fint brukes for de yngre utøverne. Vi ønsker at langrenn skal være en breddeidrett og vi bør alle bidra til at det forblir slik i NIL. Det er først når barna eventuelt velger å satse på et høyt konkurransenivå at det er et poeng å ta inn marginene gjennom spesialutstyr og dyr skismøring. Nittedal IL støtter for øvrig fullt ut det initiativet det nå jobbes med at det skal være fluorforbud i klassene under 17 år. Dette vil vi praktisere lokalt uavhengig av hva Skiforbundet endelig beslutter.
Foreldre bør skaffe 2-3 vokstyper og en klistertype slik at dere kan smøre skiene til barna, før dere skal sende de på trening. Inntil barna har lært seg å smøre, må foreldre ta dette ansvaret – trenerne kan ikke smøre skiene til alle, selv om de selvsagt er behjelpelige med å gi råd. For råd angående smøring, se «Smørekofferten» på NIL ski sine hjemmesider.

Ved kjøp av nye skisko, anbefales kombi-sko. Det har en klar fordel, spesielt på skøytingen. Staver koster ikke veldig mye, men kan gjenbrukes mange ganger av flere barn. Det er viktig med riktig lengde. Skøytestaver i år kan brukes som klassiskstaver neste år, og som barmarkstaver året etterpå.
Vi oppfordrer alle til å bruke Facebook siden «Skitorget» for kjøp, salg og bytte av ski og skiutstyr.
Under barmarkstreningen før skisesongen har kommet i gang er det joggesko med ullsokker som gjelder og vi kler oss etter været. Det er et foreldreansvar å sørge for at barna er riktig kledd til treningene. Hodelykt er greit å ha fra barna blir 9-10 år – da begynner vi å forflytte oss litt vekk fra lysløypa.

 

Ski samling/dagssamling/kveldsmat

Skigruppa arrangerer ski samling på Spåtind 17-19. november. Det er en fin anledning til en tjuvstart på skisesongen, og det er sosialt og hyggelig. Mer info kommer på hjemmesidene våre.
Søndag 15. oktober blir det dagssamling på Sørli. De ulike treningsgruppene har en langtur – noen av gruppene velger å slå seg sammen. Alle har felles lunsj på Skistua etterpå. Samlingen har til hensikt å få gruppene til å møtes på tvers av alderstrinnene og skape tilhørighet og gode opplevelser.

Det er mulig at enkelte av de eldre treningsgruppene kommer til å invitere til flere langturer utover høsten, gjerne i samarbeid med flere treningsgrupper. Langturene skal være sosiale turer i rolig tempo.
Treningsgruppene har kveldsmat etter trening noen ganger i løpet av sesongen for å skape en sosial ramme rundt treningene. Kveldsmaten er et sosialt høydepunkt for mange av barna. Maten dekkes av treningskontingenten, men foreldre vil på rundgang være med og dekke på/rydde av. Samme prinsipp gjelder for dagssamlingen – alle treningsgrupper må stille med èn forelder til å klargjøre lunsjen.

 

Til og fra trening, samt parkering

Barna anbefales å ha på refleksvest til og fra trening fra treningen starter opp om høsten. Det er mange treningsgrupper og mye trafikk til og fra – vi har ingen å miste!
Ingen parkering ved Skistua! Vi ber om respekt for innkjøringsforbudet i veien inn mot Skistua. Skistuas to p-plasser forbeholdes transport/varelevering for Skigruppa. Parker på den store P-plassen ved Trollveien.

 

Trenerkurs, teknikkurs og smørekurs.

Det vil bli lagt til rette for trenerkurs i kommende sesong for de som allerede er, eller som ønsker å bli trenere. Dette vil bygge på Norges Skiforbunds kurssystem. Husk at vi er helt avhengige av at foreldre melder seg frivillig til å være trenere/ hjelpetrenere slik at vi kan opprettholde tilbudet til barna våre. Så dere som er interessert i å være en del av trenerkollegiet er hjertelig velkommen til trenerkurs.

Vi planlegger med smørekurs for foreldrene når skisesongen er i gang gitt at det er interesse for det. Man vil lære hvordan man på en forholdsvis enkel måte sørger for at barna har både glid og feste. Det blir også smørekurs for de litt eldre barna i regi av treningsgruppene.

Vi vurderer å gjennomføre teknikkurs for voksne et par kvelder i løpet av sesongen basert på frivillige trenere fra trenergruppa – informasjon legges ut på hjemmesidene når tidspunkt er avklart.

 

Medlemsfordeler

Skigruppa har en todelt avtale med Glømmi Sport. Den gir personlige rabatter til skigruppas medlemmer og et pengebeløp til drift av lysløypa. Skigruppas medlemmer gis pr. i dag 20% rabatt på produkter fra Swix og Bjørn Dæhlie. 20% på terrengsykler og 20% på løpesko. (Sliping av ski økes til kr 250,-). (Informer om at du er medlem. Se avtalen på www.nil-ski.no, ”Medlemsfordeler”). Voksenmedlemsskap gir også 50% rabatt på leie av Skistua.

 

Dugnader

Foreldrene vil bli satt opp på en dugnadsliste. Det starter med høstdugnaden 14. oktober hvor vi setter løypenettet i stand og fortsetter utover vinteren med en rekke arrangementer, både egne og arrangement vi deltar på for å skape inntekter til skigruppa. Dugnadslisten legges ut på hjemmesiden og alle foreldre må kontrollere denne og bytte med andre hvis det ikke passer. Husk at dugnadene er en forutsetning for å kunne holde oppe aktiviteten for våre barn. Vi har tatt på oss å være medarrangør på turrennet Grenaderen – en del foreldre reagerer på dette da det ikke er et skirenn for barn, men dette gjør vi for å skaffe penger i klubbkassa og for å bidra til at et tradisjonsrikt arrangement som starter i Nittedal videreføres. Det vil også kunne bli noe dugnad i forbindelse med felles kveldsmat, turer etc. som hver treningsgruppe selv arrangerer.

Med inntil 400 ivrige barn på karusellrenn og årskull med over 70 barn påmeldt på skitrening, har Skistua simpelthen blitt for liten. Det pågående byggeprosjektet denne høsten med utvidelse av skihytta gir oss også anledning til å rehabilitere den gamle Skistua. Målet er at hele prosjektet skal være ferdig ved juletider, i tide til skisesongen starter for alvor. Som under byggingen av dagens Skistua i 1997, vil mye av arbeidet bli gjort på dugnad i regi av Skigruppa i Nittedal IL. Vi oppfordrer derfor alle til å melde seg for å gjøre ekstra dugnadsarbeid i høst. Du kan følge prosjektet og få informasjon om dugnader på vår Facebook-side Nittedal IL Skigruppa.

 

Styret 2017/18:

Leder: Evi Seljevoll 41437266 evi.nilski@gmail.com
Sportslig ansvarlig: Bård Wæhle 95218885 bard.wahle@gmail.com
Rekrutteringsansvarlig: Morten Øfstaas 92241395 morten.ofstaas@heidelbergcement.com
Nestleder: Bård Wæhle 95218885 bard.wahle@gmail.com
Økonomisk ansvarlig: Lene Simensen 95782049 lesimens@online.no
Sekretær: Trine Olsen 45027307 nilski.sekretaer@gmail.com
Anleggsansvarlig: Ulf Dobloug 97051594 nilski.anlegg@gmail.com
Preppeansvarlig: Dominique Bye-Ribaut 93289813 domribaut@gmail.com
Ansvarlig Skistua: Anne-Kari Nilsen 90771078 nilskihytte@gmail.com

 

 

Hovedtrenere 2017/18:

2011 Thomas Grindstad 93256932 thomas_grindstad@mckinsey.com
2010 Roger Eilertsen 93404745 r-eilert@online.no
2009 Thomas Pettersen 95022323 thomas.pettersen@embriq.no
2008 Njål Bakka 97704475 njbakka@gmail.com
2007 Bente Skari 48117033 bente@skari.no
2006 Hanne Staff 41900372 hanne.staff@olympiatoppen.no
2004/05 Unni Halvorsen 41683486 unnihalvorsen123@gmail.com
2003* Andrè Fredriksen 93233922 andre@fredrik.no
2002-1996* Rune Simensen 90580953 rune.simensen@gmail.com
Team Smil** Rekruttering av hovedtrener pågår (info kommer)

 

* Team Nittedal er satsingsgruppa for aldersgruppen 15 år og oppover (fra og med født 2003). Teamet er et samarbeid mellom GIF, HIL og NIL hvor Hanne Skjønsberg (hanneskjonsberg@gmail.com, tlf. 482 03 612), fra GIF er Leder. Det er de tunge treningsøktene man tar i Team Nittedal i tillegg til en del samlinger. Derfor er det viktig at utøverne også deltar på breddetreningen i egen klubb med fokus på lavere intensitet i tillegg til øktene med Team Nittedal.

** ”Team Smil” er en gruppe som over tid har etablert et breddetilbud for ungdom fra ca. 15 år og oppover. Gruppen består av både utøvere som satser og utøvere som ikke konkurrerer. Gruppen er ypperlig for de som vil ha seg et par rolige økter i uken med fokus på skiteknikk og godt treningssamvær. Det er utøvere fra flere ulike idretter som er med her; både langrenn, skiskyting, sykling og fotball.

 

Treningstider:

2013 – skiskole onsdag 1700-1800, 6 ganger med oppstart 3. januar 2018

2012 – skiskole onsdag 1800-1900, 6 ganger med oppstart 3.januar 2018

2011 – onsdag kl. 1800-1900

2010 – tirsdag kl. 1800 – 1900

2009 – tirsdag kl. 1800, med oppstart etter høstferien

2008 – torsdag kl. 1800-1900 før snøen kommer. Øker med mandag eller tirsdag etter snøfall

2007 – onsdag kl. 1800-1900 fra og med uke 41. Når snøen kommer: mandager kl. 18:00

2006 – tirsdag og torsdag kl. 1800-1900

2004/05 – mandag kl. 1745 og torsdag kl. 1800

2003 – mandag kl. 1800 og torsdag kl. 1900

2002 – 1996 – onsdag kl. 1800 og torsdag kl. 18:30

Team Nittedal – tirsdager kl. 18

 

Medlemskontingent og treningsavgifter :

Det kreves medlemskap i NIL (2011 og yngre kr 135,-, 2009 og eldre kr 275,-) samt en treningsavgift til skigruppa som inkluderer en NIL skilue:

Født 2013-2012 kr 600,- til NIL (inkl. ski, fotball, friidrett, barnetrimmen)
Født 2011-2008 kr 1 000,- til NIL (inkl. ski, fotball, friidrett, allidretten)
Født 2007-2006 Kr 700,- til skigruppa (11-12 års klassen)
Født 2005-2004 kr 1 200,- til skigruppa* (13-14 års klassen)
Født 2003-senior kr 1 500,- til skigruppa* (15 års klassen og eldre)

Medlemsavgiften Inkluderer startkontingenter til skirenn for utøvere i aldersbestemte grupper.
De som kun følger trening og ikke deltar på samling/renn: 500,- og de som kun går renn og ikke følger trening kr 500,-
* Inkluderer blant annet støtte til treningssamlinger i regi av skigruppa.

 

Viktige datoer sesongen 2017/18:

Lør. 14 okt: Høstdugnad: skileikområdet og lysløypa, oppmøte Skistua kl 10-16
Søn. 15 okt: Dagssamling: Alle grupper gjennomfører en treningsøkt og samles til felles lunsj kl. 1300 på skihytta
Søn. 22 okt: Høstslippet: Terrengløp ved Sørli kl. 1100 (inntektene går til TV-aksjonen)
17-19 nov: Familiesamling Spåtind. Vi har bestilt 230 plasser – sett av helga!
Ons. 3 jan: Skiskolen for 2011 og 2012 (seks onsdager totalt)
Tirs. 16 Jan: Karusellrenn klassisk (Bygderenn)
Ons. 7 feb: Karusellrenn fristil
Tirs. 27 feb: Karusellrenn ski-cross
Lør. 3 mars: Fischer-rennet (vi legger ut oversikt over renn vi anbefaler å delta på senere)
Ultimo mars: NIL-rennet (klubbmesterskap), følg med på NIL ski sin hjemmeside og Facebook

Ønsker du eller noen du kjenner å støtte Nittedal Idrettslag gjennom ordningen ”Grasrotandelen”. Les mer om dette på hjemmesiden vår (www.nittedalil.no). Nittedal Idrettslag, org. nr 983427677.