Sesongen 2018:
Barnetrimmen og Idrettsskolen koster 660 kr for barn under 7 år og 1100 kr for barn over 7 år. I tillegg kommer NILs medlemsavgift på kr 175 (under 7 år)/ kr 330 (over 7 år) per år.
Det er felles treningsavgift for alle gruppene i NIL for barn opp til 10 år, dvs at barna kan delta på aktiviteter innenfor alle gruppene for denne prisen.

Alle barn som har betalt medlemsavgiften er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund (Barneidrettsforsikring).

Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe: Ellen Brevik (leder)
Astrid Rutle (nestleder)
For mer informasjon, se her.