AVTALE MELLOM REKRUTTERINGSGRUPPA OG GLØMMI SPORT A/S
Nittedal Idrettslag har en rammeavtale med Glømmi Sport AS. Rekrutteringsgruppa har i tillegg fremforhandlet en egen avtale, som ivaretar gruppens behov.
Avtalen med Glømmi Sport AS sikrer medlemmene gode betingelser ved kjøp av idrettsutstyr.
Styret i Rekrutteringsgruppa er glad for å ha Glømmi Sport AS som samarbeidspartner og oppfordrer medlemmene til å bruke Glømmi Sport!
Rekrutteringsgruppas medlemmer får:
• En svært gunstig pris på avtalte inne- og utesko fra Umbro.
• Klubbpris på klubbkolleksjonen til NIL. Dette gjelder for eksempel overtrekksdress. Produktene står merket med klubbpris i butikken.
• Samme rabatt som fotballgruppa, friidrettsgruppa og skigruppa har i sine avtaler på treningsrelatert utstyr, dvs. 20-35 % rabatt.
• 10% rabatt på alle øvrige varer.
Rabattene gjelder butikkens ordinære priser (ikke tilbudsvarer) og gis til gruppas medlemmer.
Avtalen gir i tillegg Rekrutteringsgruppa gunstige priser på kjøp av utstyr til gruppa. Gruppa får også årlig ta ut treningsrelatert utstyr for et avtalt beløp hos Glømmi Sport AS. Glømmi Sport AS fremskaffer t-skjorter til medlemmene hvert år.