BLÅ
Trener: 
GUL
Trener: 
RØD
Trener:  
GRØNN
Trener: