Informasjon framover kommer på Facebook

Rekruttering

NIL Rekruttering bruker Facebook som informasjonskanal mellom foreldre, trenere og styret. Det er opprettet lukkede Facebook-grupper for hvert barnekull der foreldrene kan be om å få bli medlem. På disse gruppene vil det komme info om trenere, inndelingen av barnegrupper, treningsplaner, treningstider og utstyr som dere evt må ta med på trening. Det vil også opplyses om uforutsette ting som evt kan endre/avlyse en trening (f.eks. ved sterk kulde, hvis Libadet er stengt pga tekniske problemer osv).

Det er derfor svært nyttig å få lest info som kommer på disse Facebook-gruppene! Søk opp «din» gruppe på Facebook og bli medlem allerede i dag:
NIL Rekruttering 2014
NIL Rekruttering 2013
NIL Rekruttering 2012
NIL Rekruttering 2011