Og litt påmeldingshjelp til WebOrg…

Barnetrimmen 2012, Barnetrimmen 2013, Rekruttering, Trinn 1 (2011), Trinn 2 (2010)

Hei,

Dette med påmelding via WebOrg er nytt for oss alle, så her kommer en liten oppskrift:

* Trykk på denne lenken: https://medlem.nittedalil.no/login
* Logg inn i medlemsregistreringssystemet (WebOrg)
* Når du er inne i WebOrg, bruk navnet på barnet ditt og fyll ut nødvendig kontaktinformasjon til foresatte
* Velg deretter «Kalender»/»Min kalender»
* Velg kalenderen for September 2018
* Finn din gruppe: Barnetrim 2014, Barnetrim 2013, Idrettsskole 2012 eller Idrettsskole 2011
* Meld barnet på i gruppa ved å trykke «Meld på» på første dato i sekvensen (dvs oppstartsdatoen for din gruppe)
* Ferdig!

Lykke til! 🙂