Bli medlem i Nittedal Idrettslag og støtt vårt arbeid for barn og ungdom i ditt nærmiljø.
Medlemsavgift i NIL er:
kr 330,- for alder 7 – 99 år
kr 175,- for alder 0 – 6 år

Vi har en felles treningsavgift for de yngste:
Kr 660,- for alder 0 – 6 år
Kr 1100,- for alder 7 – 10 år
PS. Unntak her for tennis, som kjører kurs med innleide instruktører.

Denne avgiften er felles for alle grenene (bortsett fra tennis), og de kan da delta på alle gruppenes aktiviteter.
Fra 11 år og oppover er det den enkelte gruppe som da fakturerer sin treningsavgift.