Hjertetrimmen starter opp

Hjertetrimmen består av godt voksne medlemmer, fra 65 til 90 år.

Opplegget er basert på styrkeøvelser, balanse, samt kondisjon.

Tilbudet er særlig rettet mot personer som vil komme i bedre form
etter operasjoner eller sykdom. Fordelingen av medlemmene er 25 %
kvinner og 75 % menn.

Det er trening en gang i uken og fremmøte er meget positivt.

Vårt treningslokale er Bjertneslabben, onsdager kl 1800.

Medlemmene betaler vanlig medlemsavgift til NIL. I tillegg kommer
treningsavgift i forbindelse med leie av instruktører og kjøp av utstyr.

For 2018/2019 er Arne Bekkevold styreleder. Kontakt gjerne Arne på arbekke@online.no eller mobil 90919348.