Treningsavgifter i Friidrettsgruppa 

* kr 1800 for 11-14-åringer
* kr 2100 for 15 år +
* kr 1100 for 7-10-åringer. Gjelder samlet for alle gruppene i Nittedal IL.

Alle får prøve å trene friidrett før de bestemmer seg, men etter 4 treninger eller deltakelse på et stevne så vil det innkreves treningsavgift.

For å trene og/eller konkurrere i friidrett må du være medlem av Nittedal IL. Du blir automatisk meldt inn ved innmelding i Friidrettsgruppa. Giro for medlemsavgiften blir sendt fra Nittedal IL’s hovedlag. Giro for treningsavgiften blir sendt fra fra Nittedal IL Friidrett. Medlemsavgift NIL finner du oppdaterte priser for her.

Vi dekker inntil 6 starter per utøver i løpet av året ved stevnedeltagelse med startkontingent hos andre klubber. Det gis ikke rabatt på starter utover 6 stykker, da må utøver betale start selv. Det er gratis å stille på klubbens egne stevner.

Etteranmeldelser. Ved avmelding uten gyldig grunn (sykdom) belastes utøver. Det må da meldes fra til friidrettsgruppa v/Petter Wessel. Etteranmeldelser over det antall starter som dekkes av friidrettsgruppa (6 stk) belastes i sin helhet utøver

Trenere med egne barn i gruppa betaler ikke treningsavgift for disse.

Forsikring
Medlemmer i norske friidrettsklubber som er mellom 13 (fra det året man fyller 13) og 80 år kan kjøpe årslisens og vil da være forsikret på trening og i samtlige friidrettsarrangement i Norge og andre land de deltar, inkludert mosjonsløp, kappgang, turmarsjer og motbakkeløp. I tillegg vil lisenstakere få rådgiving og hjelp til å bestille time hos Idrettens Helsesenter sin skadetelefon.

Utøvere under 13 år, trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet er forsikret gjennom ordningen til Norges Idrettsforbund.
Se mer informasjon her
Utøvere fra 13 år må ha Friidrettskortet som er Norges Friidrettsforbunds lisensordning. Friidrettsgruppa melder inn utøvere over 13 år. Disse vil motta giro i posten eller på mail. Lisensordningen koster fra kr 420 i 2018, avhengig av hvilken ordning man velger.