Vi ønsker at alle våre utøvere skal trives og være en del av det sosiale miljøet i gruppa.

Vi arrangerer der sommeravslutning, høstavslutning, grøtfest og kveldsmat. I tillegg gruppespesifikke aktiviteter – her er vi avhengig av initiativ og hjelp fra foreldre.

For utøvere 15+ ønsker vi å tilby treningsleir, dette er avhengig av om vi har nok personer til å planlegge og gjennomføre

For utøvere 10+ ønsker vi å tilby treningsleir/samling over en helg p på vår egen friidrettsbane. Dette er avhengig av om vi har nok personer til å planlegge og gjennomføre