På sommerstid har vi tilbud om trening en dag i uka på friidrettsanlegget. Dette fortsetter vi også med på høst og vinterstid. men da trener vi inne i Bjertneshallen.

Organisert trening for denne aldersgruppen har som målsetting at flest mulig ønsker å delta og at treningen utvikler grunnleggende motoriske og fysiske forutsetninger, samt det psykiske og sosiale. Treningsoppleggene skal være lekbetonte, spennende og varierte uten press på resultater. Gjennom lek og moro får barna løpe, hoppe og kaste.

Barnegruppen tilbys en treningsdag innendørs fra høst til vår, og utendørs fra vår til høst. For utøvere i alderen 7-9 år er det anledning til å stille på noen få stevner, blant annet klubbstevner. Mer informasjon gis av sportslig komité i forkant av stevner.