På sommerstid har vi tilbud om trening tre dager i uka på friidrettsanlegget. Dette fortsetter vi også med på høst og vinterstid.

Organisert trening for denne aldersgruppen har som målsetting at flest mulig ønsker å delta, og at treningen utvikler hele mennesket, både fysisk, psykisk og sosialt. Denne alderen betraktes som den «motoriske gullalderen», og er en god periode for å lære idrettslige ferdigheter. Treningsoppleggene har fokus på variasjon og allsidighet, og det trenes på ulike øvelser innen løp, hopp og kast. Derfor vil treningen etter en felles oppvarming ofte foregå gruppevis, slik at utøverne får prøve alle øvelser.

For de som ønsker en kombinasjon mellom teknisk og litt lengre løping, kan man også delta på mellomdistansegruppe sine treninger – se egen informasjon om det.

I vårt årshjul legger vi opp til en dobbelperiodisering, dvs. at vi legger opp til to konkurranseperioder. Februar er innendørssesong og mai til september er utendørssesong.

  • Grunntreningsperiode.
  • Høstsesong og etter konkurranseperioden om vinteren. I denne perioden er den primære målsetningen å bygge et solid grunnlag for å tåle den hurtighetstreningen som kommer senere. Lavere intensitet på løpene og mye generell styrke, spenst, koordinasjon og bevegelighet. Mye mengde. Vedlikeholde hurtigheten, men ikke å utfordre.
  • Konkurranseforberedende periode.
  • Større intensitet og litt mindre mengde.
  • Konkurranseperiode.
  • Stor intensitet og færre løp.

Vi har et helhetlig opplegg som ivaretar det som skal til for å få en god progresjon. Friidrett er en individuell idrett, og det er helt frivillig for alle hvor mye de ønsker å trene og satse.

Vi anbefaler alle å trene bredt og ikke bare være med på hurtighetsøktene eller bare trene når vi er i konkurranseperioden (da blir det fort skader). Treningstilbudet er derfor tilrettelagt for de som vil trene noe og for de som vil trene mye.