Treningstidene utendørssesongen 2019 følger skoleruta og gjelder fom 23.04 og frem til høstferien, Trener informerer dersom det er trening utenom skoleruta. Kontaktinformasjon til trenere finner du her.

Ved generelle spørsmål om treninger kan du sende epost til meike@nittedal-friidrett.no

Klikk her Treningstider utesesongen 2019 for å se  oversikt over treningstider.

.

,

,

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_________________________________________________________________________

Informasjon for 2018 – ikke oppdatert for 2019 enda.

7 – 9 år (2009-2011)
Organisert trening for denne aldersgruppen har som målsetting at flest mulig ønsker å delta, og at treningen utvikler grunnleggende motoriske og fysiske forutsetninger. Det legges stor vekt på trivsel og det sosiale. Treningsoppleggene skal være lekbetonte, spennende og varierte – uten press på resultater. Gjennom lek og moro får barna løpe, hoppe og kaste.Barnegruppen tilbys en treningsdag i uka.For denne aldersgruppen er det mulighet til å delta på noen få stevner i løpet av året. Se terminliste for oversikt

Torsdag 17.00-18.00 Friidrettsanlegget
Trener Henriette Weidemann Christiansen 41239846 henrietteweidemann@hotmail.com
 Trener Andrine Nilsen 97144667 andrine_nilsen@hotmail.com

10 – 11 år (2007-2008)
Organisert trening for denne aldersgruppen har som målsetting at flest mulig ønsker å delta, og at treningen utvikler hele mennesket, både fysisk, psykisk og sosialt. Denne alderen betraktes som den «motoriske gullalderen», og er en god periode for å lære idrettslige ferdigheter. Treningsoppleggene har fokus på variasjon og allsidighet, og det trenes på ulike øvelser innen løp, hopp og kast. Derfor vil treningen etter en felles oppvarming ofte foregå gruppevis, slik at utøverne får prøve alle øvelser.Treningstilbud for denne aldersgruppen er to-tre ganger i uken vinterstid. I tillegg kommer kasttrening for de som ønsker det spesielt. For de som ønsker en kombinasjon mellom teknisk og litt lengre løping, kan man også delta på mellomdistansegruppe sine treninger – se mer nedenfor om Mellomdistansegruppa

Tirsdag 18.00–19.30 Løp, tekniske øvelser Friidrettsanlegget
Torsdag 18.00-19.30 Løp, tekniske øvelser, kast Friidrettsanlegget
Fredager 18.00-19.00     Kasttrening                           Friidrettsanlegget
Trenere Andriene Nilsen 90242389
 

Andrine Nilsen

Henriette Weidemann Christiansen

97144667

41239846

andrine_nilsen@hotmail.com

henrietteweidemann@hotmail.com

For denne aldersgruppen er det mulighet til å delta på mange stevner i løpet av året. Se terminliste for oversikt.

12 – 13 år (2005-2006)
Organisert trening for denne aldersgruppen har som målsetting at flest mulig ønsker å delta, og at treningen utvikler hele mennesket, både fysisk, psykisk og sosialt. Treningsoppleggene har fokus på variasjon og allsidighet, og på å utvikle evne til å gjennomføre systematisk trening med langsiktige utviklingsmål. Det trenes på ulike øvelser innen løp, hopp og kast, da utøverne i denne perioden er i tidlig «spesialiseringsfase». Det er derfor mulig å spisse treningen mot noen bestemte øvelser.Treningstilbud for denne aldersgruppen er tre ganger i uken vinterstid. I tillegg kommer kasttrening for de som ønsker det spesielt. For de som ønsker en kombinasjon mellom teknisk og litt lengre løping, kan man også delta på mellomdistansegruppe sine treninger – se mer nedenfor om Mellomdistansegruppa

<
Mandag 19.15–20.15 Løpstrening Friidrettsanlegget
Tirsdag 18.00-19.30 Løp, hopp, kast Friidrettsanlegget
Torsdag 18.00-19.30 Løp, hopp, kast Friidrettsanlegget
Fredager 17.00-18.00                   Kasttrening                                                     Friidrettsanlegget
Trener Torbjørn Moldestad (hovedtrener) 90777780 tobben@elektron.no
Kast/hopp Gro Berger Lappegård 41531612 grobelapp@gmail.com
Kast/styrke Michael Rozporski 48672661 michaelrozporski@gmail.com

For denne aldersgruppen er det mulighet til å delta på stevner ofte. Se terminliste for oversikt.

Ungdomsgruppen 14 år (2004)
Dette er en treningsgruppe for utøvere født i år 2003. Utøverne er i en såkalt «investeringsfase», med mer fokus på systematisk og strukturert trening. I denne gruppen står allsidighet sentralt, men treningen vil også ha fokus på de øvelsene utøverne ønsker å spesialisere seg i. Et fokusområde er å utvikle evnen til å gjennomføre systematisk trening med langsiktige utviklingsmål, og lære å forberede, gjennomføre og evaluere konkurranser. Utøvere som er motivert til å satse vil få tilbud om eget treningsopplegg. Treningen koordineres slik at både treningsutbytte og sosial tilhørighet ivaretas, uavhengig av treningsambisjoner.  For de som ønsker en kombinasjon mellom teknisk og litt lengre løping, kan man også delta på mellomdistansegruppe sine treninger – – se mer nedenfor om Mellomdistansegruppa

Mandag  19.15–20.30  Løp, styrke Friidrettsanlegget
Tirsdag  18–19.30 Løp, hopp/kast Friidrettsanlegget
Torsdag 18.00–19.30 Løp, hopp/kast Friidrettsanlegget
Fredag   16.00-18.30 Løpstrettet styrke, spenst Friidrettsanlegget
Fredag   17.00-18.00    Kasttrening/styrke Friidrettsanlegget
Hovedtrener Martine Nilsen 90671693 martine_nilsen@hotmail.com
Mandag Anna Mørch
Kast/styrke Michael Rozporski 41239846 michaelrozporski@gmail.com

For denne aldersgruppen er det mulighet til å delta på stevner ofte. Se terminliste for oversikt

Ungdomsgruppen 15 + (2002 og eldre)
Dette er en treningsgruppe for utøvere født i år 2003. Utøverne er i en såkalt «investeringsfase», med mer fokus på systematisk og strukturert trening. I denne gruppen står allsidighet sentralt, men treningen vil også ha fokus på de øvelsene utøverne ønsker å spesialisere seg i. Et fokusområde er å utvikle evnen til å gjennomføre systematisk trening med langsiktige utviklingsmål, og lære å forberede, gjennomføre og evaluere konkurranser. Utøvere som er motivert til å satse vil få tilbud om eget treningsopplegg. Treningen koordineres slik at både treningsutbytte og sosial tilhørighet ivaretas, uavhengig av treningsambisjoner.  For de som ønsker en kombinasjon mellom teknisk og litt lengre løping, kan man også delta på mellomdistansegruppe sine treninger – se mer nedenfor om Mellomdistansegruppa

Mandag  19.15–20.30  Løp, styrke Friidrettsanlegget
Tirsdag  16.30–18.00 Løp, hopp/kast Friidrettsanlegget
Torsdag 16.30–18.00 Løp, hopp/kast Friidrettsanlegget
Fredag   16.00-18.30 Løpstrettet styrke, spenst Friidrettsanlegget
Fredag   17.00-18.00 Kasttrening/styrke Friidrettsanlegget
Hovedtrener Martine Nilsen 90671693 martine_nilsen@hotmail.com
Mandag
Kast/styrke Michael Rozporski 41239846  michaelrozporski@gmail.com

For denne aldersgruppen er det mulighet til å delta på stevner ofte. Se terminliste for oversikt

Mellomdistansegruppen
En treningsgruppe for utøvere i alderen 10 år og eldre, som ønsker å løpe lenger og trene for mellomdistanse. Her tilbys tre organiserte treninger i uken utendørs hele året, tilpasset alder og ambisjoner. Mulighet for eget opplegg utover dette etter avtale.
Mandag 18.00–19.30 Langintervall Friidrettsanlegget
Tirsdag 19.15- 20.45 Langtur og løpsteknikk Sørli
 Onsdag 18.00-19.30   Kortintervall Friidrettsanlegget
Utover dette så  anbefales det å delta på/erstatte med trening på de aldersbestemte treningene:
10-11/12–13 år: En til to dager løp, kast, lengde med respektive aldersbestemte grupper
14 år+: En til tre dager grunntrening/sprint/eget opplegg med Ungdomsgruppa
Det er også mulig å delta på kasttrening
Trener Ida Charlotte Olsen-Nauen ida@olsen-nauen.no 93600958
Trener Geir Skari (onsdager) 92063666
Trener Meike Hesselink meike@nittedal-friidrett.no  98139312

For denne aldersgruppen er det mulighet til å delta på stevner ofte. Se terminliste for oversikt