NM/UM reglement NM reglement ajour per 07.04.2016
UM reglement ajour per 07.04.2016
Opprop Opprop skal foregå i sekretariatet minst 1 time før utøverens første start i mangekampen. Avkryssingen skal foretas av en representant for arrangøren og ikke på opphengte lister.
Innmarsj Ingen – Frammøte på øvelses-sted
Elektronisk utstyr Det er ikke tillatt å ta med elektronisk utstyr inn på konkurranseområdet.
Som elektronisk utstyr regnes mobiltelefon, mp3-spiller / ipod, videokamera, radio etc.
Oppvarming Gressbanen syd for stadion og evt kunstgressbanen hvis ikke den benyttes til fotball.
Kontroll kastredeskap: Personlig kastredskap skal kontrolleres i underetasjen på arrangementshuset.
Innlevering til kontroll senest en time før øvelsen starter.
Godkjent kastredskap fraktes til konkurransestedet av arrangør.
Godkjent kastredskap kan benyttes av alle utøverne.
Tekniske øvelser I kast og horisontale hopp får deltakerne tre forsøk.
I vertikale øvelser (høyde/stav) som normalt, men på fastsatte høyder og med 3 cm økning i høyde og 10 cm i stav gjennom hele konkurransen.
Begynnerhøyden avtales med deltakerne.
Premieutdeling 20 min etter siste øvelse i hver klasse
Protester Regel 146: Frist for å legge inn skriftlig protest til jury er 30 minutter etter at resultatene er kunngjort.
Henvendelse i stevnesekretariatet.
Protestgebyret i NM/UM er kr. 250,-.
Muntlig protest først til overdommer mangekamp.