Det er 2 KM i helga  – ett for Oslo og ett for Akershus,
Hvis det blir mer enn 8 deltakere på 60m,100m eller korthekk i en klasse i en krets så må vi kjøre
forsøk for denne kretsen og så finale senere . Er det max 8 eller mindre for en krets så er det direkte finale.
Så noen ganger kan det bli forsøk/finale for en eller to kretser og hvis det ikke er mer enn 8 totalt for begge kretsene
så løper de sammen. Hvis det blir færre enn 9 som ikke møter fram til start , så slår vi sammen og kjører finale.
I dag er det noen klasser som har 9 utøvere fra 1 krets

Lengde for alle klasser unntatt J14 går i nordre grop mens tresteg og lengde J14 går i søndre grop

KL Løp       19/8 Lengde Tresteg Høyde Stav Kule Diskos Spyd
60m
10.00 J10(8) J13 (14) G14-17(10) J11-19 (3) J12(12) G11-13(12)
10.10 G10(14) 2 heat
10.20 J11(6) Fi Ak.+Os
10.30 G11(8) Fi Ak+Os
10.40 J12(11) 2 heat Akershus – Fo
10.50 J12(11) 2 heat) Oslo Fo J15-19 (10)
11.00 G12(4) – Fi Ak. G14-17(8)
11.10 G12(4) – Fi Os G10(11)
11.20 J13(8) – Fi Ak. G11-12(9)
11.30 J13(4) – Fi Os
11.40 G13 (7) Fi Ak+Os J10(10) J11(5)
11.50 J14(5) Fo Ak
11.55 J14(4) Fo Ak G13(3)
12.00 J14(6) Fo Os
12.05 J14(5) Fo Os
12.10 G14(5) Fo Ak   G11-13 (14)
12.15 G14(4) Fo Ak J12(12) Lengde2
12.20 G14 (3) Fi Os J14(19) J10-G10 (7-5)
12.30 100m
12.40 J15(2) Fi Ak
12.45 J15(7) Fi Os G13-16(7)
12.50 G15(6) Fi Ak+Os
13.00 J16(5) Fi Ak+Os J11-12(8)
13.10 G16(7) Fi Ak+Os J13(9)
13.20 J17-19(6) Fi Ak+Os
13.30 G17-19 Fi Ak+Os J11(5)

 

13.40

60m fin. J13-19(13)
13.45 J12 Fi Ak
13.55 J12 Fi Os G11-12 (9)
14.05 J14 Fi Ak J15-17(13)
14.15 J14 Fi Os
14.25 G14 Fi Ak
14.35 400m G14-19(9)
14.40 J17-19(4)
14.45 G17-19(2) J14(10)
14.50

2000m

000m4)

14.50 J15(9)-G15 (3)
15.10 200m hekk
J13+J14 (4)
15.15 G13+G14(4)
3000m
15.25 G16-19 (4)
Søndag

 

KL Løp       20/8 Lengde Tresteg Høyde Stav Kule Spyd
60m hk
10.00 J11(6) G14(7) J15-17(5) J13(7) G15-19 (7) J14(7)JJ14
10.10 G11(7)
10.20 J12(7)
10.30 G12(5) Ak
10.35 G12(5) Os
10.45 J13(5) G12(12) J11-12(11)
10.50 J14(8)
11.00 80m hk G13-14(9)
11.05 J15(4) G14(1) J14(11)
11.10 J16(4)
100m hk
11.30 G15-16(4)
11.40 J17(3)
11.50 110m hk J15-17(4)
12.00 G17(2) G12(9)
12.05 600m J12(9)

 

 

12.15 J10(8) G15-19 (9) J14(8)
12.25 G10(11)
12.35 J11(9)
12.45 G11(10)
12.55 J12(10) G11(11)
13.10 G12(10) Ak
13.20 G12(9) Os J11(5)
13.30 J13(8)
13.40 G13(10)
200m
13.50 J15(5) Ak G13(4) J13(6) G11-19(7)
14.00 J15(5) Os +3u
14.10 J16(5) J11-12(9)
14.20 J17(3)
14.30 J18/19(3) J15-17(4)
14.40 G15(4) Ak
14.45 G15(4) Os G11(10)
14.50 G16(3) Ak+uk
14.55 G16(4) Os
15.00 G17-19(4) J13(4)
800m
15.20 J14(8) Ak
15.30 J14(7) Os+uk
15.40 G14(9)
15.50 J15-19(5)
16.00 G15-19(4))
300m hk
16.15 J15-17(4)
16.25 G15-17(5)