Online avkryssing tilgjengelig fra fredag kveld 18 juni. Det er ingen avkryssning på papir så alle må ha krysset av online før 12.00 på stevnedagen. Når du krysser av kan du også oppdatere bestenoteringer.

Etteranmelding:

  • Allerede påmeldt, men vil melde deg på flere øvelser. Gjør det innen kl 14, men det må da være ledig plass i heat – tilbakemelding vil bli gitt. Gjør det via online etteranmelding – se pkt MERK nedenfor. NB Gjelder ikke for 800m siden der er fristen påmelding og avkryssing 12.00 19 juni. For spesielt junior og senior er det noe begrenset plass i heat. Vi sier fra dersom heat er fulle/vi ikke kan sette opp flere.
  • Ikke påmeldt, men ønsker å være med – send epost til pwessel@gmail.com – innen klokken 14, unntatt 800 m se over.

MERK. Du må bruke samme mobilnummer ved avkryssing og oppdatering bestenotering som er registrert i Min idrett ved påmelding. Klikk HER for online avkryssning, oppdatering av bestenoteringer, samt mulighet for etteranmeldinger.

SMS med kode for pålogging kommer normalt innen 2-3 minutter. Vent en stund om den ikke kommer og forsøk på nytt en gang til  eller sjekk hvilket telefonnummer som ligger i Min idrett. Om du ikke lykkes med online avkryssning send en SMS til nummer: 99623231 – før 12.00 19 juni med navn og klasse.

Foreløpig tidsskjema Løpsstevne og Elite 800 m – 19. JUNI 2021

Det kan komme forandringer dersom vi får mange etteranmeldinger.

Merk. Det blir seeding på KJ 100m og KJ 400m pga 2 heat.

Merk. På 800m MS så er de med pers under 2 min foreløpig sikre i det beste heatet, Vi settter ikke opp det 2. eller evt 3. heatet før avkryssing er foretatt  lørdag kl 12.00 . Det er foreløpig 21 påmeldte med haren, men etteranmeldinger kan komme.

Tidsskjema

NB – J10 og J11 600m  går nå i hvert sitt heat pga noen etteranmeldinger

15:00 80mh J15+J16 (76 cm) (1 + 2)

15:10 100m hekk  (84 cm) (1 )

15:15 60m J10 (7)

15:20 60m J11 heat 1 (6)

15:25 60m J11 heat 2 (5)

15:30 60m G10 (5)

15:35 60m J12 (3) + J13 (1)

15:40 100m  KJ heat 1 (6 )

15:45 100m  KJ heat 2 (6 )

15:50 100m MJ + MS (5 + 1)  + G14 ( 1)

16.00 600m J10  (6)

16.05 600m J11 (7)

16:10 600m G10 + G11 + G13 (3 + 2)

16:15 600m J12 + J13 (3 + 3 + 1)

16:25 3000m MS (3)

16:40 1500m MJ (3) + KJ (2)

16:50 1500m G14 + J14 (5 + 4)

17:00 400m KJ + KS  heat 1 (5 + 1)

17:05 400m KJ  heat 2 (4)

17:10 400m MJ + MS (2 + 2) + G14 (1)

17:20 800m elite M heat 1  (7) +  hare Håkon Solli Henriksen  – passering ca 54-55 sek

17:30 800m elite M heat 2 (11)

NB. Kan bli aktuelt med heat 3 og da vil evt heat 2 seedes ut i fra perser.

Dette blir avgjort 12.00 på lørdag når avkryssing er foretatt evt heat 3 kl 17.40

17:45 800m elite K  (7) +  hare Marie Skjæggestad – passering 62 sek på 400m

NB. Det kan bli aktuelt med 2 heat i KS og det seedes da etter perser bare – vil evt starte 17.55

Dette blir avgjort 12.00 på lørdag når avkryssing er foretatt – oppsett legges ut på vår web-forside

17:45 SLUTT