http://online.elektron.no/public/officialStartlist.php?stid=90

Offisiell startliste pr 6 juni pr 23.59: i linken

NB Pr 7 juni 11.30 så er det 33 påmeldte med Luca Thompsen i spissen på 800m – 1,49.99. NB- meldt avbud

SISTE –  THOMAS ROTH ER PÅMELDT PÅ 800M

I kvinneklassen er det nu 16 påmeldte med Lovisa Blivstedt , Sverige i spissen  på 800m – 2,08,52

Hare A-heat menn Andreas Roth  –  hare B-heat Håkon Solli Henriksen – hare evt C-heat Andreas Rooth

Hare A-heat KS 800m ikke klart ennå

På 3000m MS er det pr nu 18 påmeldte – 3 lokale utøvere kommet etter frist

På 2000m KS 7 påmeldte – 2 lokale utøvere kommet etter frist