Vi legger løpende ut info og status i forkant av stevnet. Se imidlertid egne sider om avkryssing, etteranmelding, tidsskjema og resultatservice

Startnummer :

 • Hver enkelt løper må hente sitt startnummer og sikkerhetsnåler i arrangementshuset.1 etasje.
 • Hold avstand i køen
 • Det er ikke tillatt å brette startnummeret. .

Kafteria :

 • Det blir salg av mat og drikke ved stadion.  Betaling KUN med VIPPS

Avkryssing og heatlister

 • Det vil kun være avkryssing online  og online avkryssing må skje før 12.00 stevnedagen
 • Informasjon om dette sendes til mobilnummer som er registrert i Min idrett
 • Heat-lister henges opp på øvelsesstedet ca  20 min før hver start  – For 800m elite i god tid.

Etteranmelding

 • Koster kr 50 i tillegg per etteranmelding. Se informasjon HER om hvordan det registreres.
 • Etteranmelding er mulig, men for junior og senior er det noe begrenset. Vi sier fra dersom heat er fulle eller vi ikke kan sette opp flere.

Resultatlister

 • Resultater blir fortløpende satt opp på TV-skjermer i underetasjen på arrangementshuset
 • Resultater blir også fortløpende lagt ut HER

Premiering :

 • Se informasjon om premiering i innbydelsen for  800m
 • For de andre øvelsene så blir det medaljer til de 3 beste i hvert løp for 11-14 år.
  10-åringene får deltakermedalje, og det også til 11 og 12-åringer som ikke kommer blant de 3 beste i noen øvelser ved innlevering av startnr. Kun en medalje til hver selvom de har vært med i flere øvelser.
 • Junior og seniorklassene får annen type premiering

Parkering

 • Parkeringsplassene ved Rotneshallen kan brukes, innkjøring ved Nittedal Ungdomsskole
 • Ved fullt der kan parkeringsplassene rundt Bjertneshallen også brukes (sør for stadion og innkjøring fra Bjertnes VGS).
 • Parkeringsplassene på klubbhuset kan også brukes.

Konkurranseregler :

 • Vanlige regler vedtatt i NFIF gjelder på stevnet.
 • Vi ønsker alle lykke til og håper på gode tider og mange perser.

Oppvarming

 • Skal skje på kunstgresset syd for banen eller utenfor gjerdet til stadion hvor det er en løype .
 • Utøvere kan komme inn på selve stadion 20 minutter før sin start

Garderober

 • Det er ikke åpne garderober pga smittevernsreglene

Helårslisens

 • Til deltakende klubber
 • Alle utøvere i aldersklasse 13 år og eldre som deltar i banearrangement i regi av lag tilknyttet Norges Friidrettsforbund må ha helårslisens. Lisensen erstatter tidligere krav om Friidrettskortet.
 • Det er startnekt i stevnet for utøvere uten lisens.
 • For å sjekke hvilke utøvere som har lisens kan følgende lenke benyttes –  https://mosjon.friidrett.no/lisenssjekk

Smittevernsregler

Myndighetene har gitt generelle regler og anbefalinger for smittevern. I tillegg har NFIF gitt kjøreregler for begrenset organisert trening. Disse reglene og anbefalingene, som både gjelder utendørs og innendørs, innebærer blant annet:

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som for eksempel feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt almenntilstand, skal ikke delta i noen form for aktivitet.
  Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, for eksempel god tilgang på desinfiseringsmidler med sprit og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
 • Garderober og dusjanlegg skal ikke benyttes.
 • Det anbefales ikke å benytte offentlig transport.
 • Ingen nærkontakt.
  Minimumsavstand på en meter mellom personer.
 • Arrangement kan avvikles på offentlig sted med inntil 200 personer, under forutsetning av at det er oppnevnt smittevernansvarlig.
 • Desinfisering av utstyr før og etter bruk foregår enten sprit eller en klorin-blanding med blandingsforhold en del klorin og ti deler vann.
 • Utøvere må bes om ikke å spytte/skylle munnen på banen. Dersom utøvere blir dårlig etter målgang (kaster opp) må området desinfiseres.

Disse generelle reglene og anbefalingene (herunder NFIFs kjøreregler) gjelder også for stevner.

NIL RETNINGSLINJER – LØPSSTEVNE 19 juni

Smittevernansvarlig er Hanne Tangen Nilsen

Kun utøvere, funksjonærer og registrerte trenere kan oppholde seg inne på selve friidrettsstadion = Konkurransearenaen.

Alle tilskuere blir registrert ved inngang. Om tallet for antall tilskuere, funksjonærer, utøvere og trenere overstiger 200 samtidig vil vi tømme området for tilskuere. Vi ber alle om å være innstilt på dette for at vi skal kunne opprettholde smittervernsreglene og gjennomføre et godt stevne.

Er det noe som er uklart – send epost til pwessel@gmail.com eller friidrett@nittedalil.no