Startlister finnes HER

Resultat finnes  http://online.elektron.no/public/?stid=105

AVKRYSSING

Det blir ikke avkryssing manuelt på papir.  Vi har sendt ut sms for avkryssing. Om det av en eller annen grunn ikke fungerer så er det ikke behov for å komme opp i arr.huset. Vi planlegger med at alle stiller for å være sikre.

«PS! Grunnen til at det ikke fungerer er at mobilnummeret i Min idrett ikke er det samme som du benyttet ved påmelding».

TIDSSKJEMA FOR KLUBBMESTERSKAPET  19/9-2020

OBS – endringer for 600m G10 og J12 som har fått nye tider siden første utkast- se under

TID       LØP   
12.50    400m –jenter (4)
13.00    400m –menn (2)
13.10    60m J7-G7  (7)

13.20   60m J8 (4)
13.30   60m J9 (6)
13.40   60m G8 (3)
13.45   60m G9(8)
13.55   60m G11 (3) + G12 (3)
14.00   60m J10 (7)
14.10   60m J11(8)
14.20   60m J12 (4)
14.25   100m G- klasser  (1)

14.30   100m J-klasser (5)
14.40   600m J12 (5)
14.55   600m J10(10)
15.05   600m J11 (6)
15.15   600m G11 (5) + G12(2)
15.25   200m – alle klasser(3)

15.30   600m G10(8)
15.35   800m – J (5)
15.40   800m – MS(6)
15.50  1500m – J (6)+G(9)

 Lengde

12.50  MS – lengde u.t   (1)

13.00    G11(3)-G12 (3)

13.25   J7-G7  (6)

13.45   J8(4) -J9(5)

14.20   J10 (7)

14.55   G8(3) G9(8)

15.30   J11(5)-J12(2)

15.55   J13(3)-KJ (1)

Kule

13.15  J10(5)+J13(2)+J14(1) +KJ(2)+G14(1)+MS(1)

13.55  J11(5) +J12 (2)

14.30  G11(3)-G12(2)

Liten ball

13.00   G8(3)+G9(7)

14.00   G7-J7  (6)

14.55   J8(4)+ J9(5)

Høyde

15.10   J14(3)

Smittevernsregler

Det kan være maksimalt 200 personer inne på konkurransearenaen. Dommere, akkrediterte trenere og funksjonærer kommer i tillegg.

Vi vil sikre at vi overholder smittevernsreglene enklest mulig. Derfor ber vi om at færrest mulig er med som publikum, og helst maksimalt én publikummer per utøver.

Alle publikummere blir registrert med navn, telefonnummer og bostedskommune når de går inn.

Dersom vi når 200 registrerte personer på konkurransearenaen, dvs foreldre og utøvere til sammen, vil vi tømme den og registrere publikum på nytt for å ha kontroll på at vi ikke passerer maksimalantallet. Utøvere trenger ikke å forlate arenaen eller registrere seg. De har vi registret gjennom påmelding til øvelse.

Konkurransearenaen er definert ved at vi har trukket bånd rundt publikumsarenaen. Vi har kun én inngang til publikumsarenaen, og det er der vi vil registrere publikum. Det er fritt opp til publikum å være på utsiden av båndet og følge med på stevnet. Det er mulig å se på rundt hele banen.

Øvrige regler

 • Det er kun utøvere, funksjonærer, dommere og trenere som kan være ute på selve friidrettsbanen.
 • Trener og utøver skal ikke oppholde seg på banen utenom konkurransetidspunktet (20 minutter før, og de skal forlate banen etter endt øvelse).
 • All oppvarming må skje utenfor friidrettsbanen. Fotballbanen er tilgjengelig.
 • Tilskuere/familie må være utenfor selve friidrettsbanen hele tiden.
 • Minimum én meter avstand innenfor og utenfor gjerdet mellom personer som ikke er sammen til daglig. Tilskuere bør spre seg mest mulig rundt banen.  Det er mye plass. Alle kan ikke få plass på tribunen vår. Husk én meter mellom tilskuere.
 • Utstyr vil bli desinfisert på forhånd. Dette gjelder baller og kuler. Det er bare totalt åtte utøvere her. Utøvere har egne diskoser og spyd.
 • Garderober og dusj brukes ikke.
 • Bruk helst ikke offentlig transport.
 • Disse skal ikke delta i noen form for aktivitet:
  • Personer som er smittet av korona
  • Personer som sitter i karantene
  • Personer med symptomer på luftveisinfeksjon, som for eksempel feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Idrettslaget bortviser personer som ikke følger anbefalte smittevernråd.
 • Smittevernsansvarlig er Hanne Tangen Nilsen, leder for NIL Friidrett. Ved spørsmål, ta kontakt på tlf. 917 04 336.
 • Informasjon om smittevern blir hengt opp på arrangementshuset under stevnet.

Smittevern i Kule og liten ball

Vask av kule og ball vil skje etter hvert støt og kast. Den som leverer kule og ball til vask vil bruke hansker. Kula og ballen vil bli tørket etter vask med håndkle uten at vedkommende berører redskapen.