Generelle regler for alle som bruker friidrettsanlegget:

 • Det er tillatt med uorganisert friidrettstrening om man ikke er til hinder for organisert friidrettstrening.
 • Ballspill på gressbanen er tillatt innenfor avtalt treningstid.
 • Gå utenom kastesonene når det foregår kasttrening, dette av sikkerhetshensyn
 • Fjern gress, grus og jord fra skoene før du går inn på banedekket..
 • Ta ikke med glass eller hunder ut på banen.
 • Hold anlegget fritt for søppel. Ikke kast tyggegummi, røyk eller snus inne på området.
 • Gjennomgang på friidrettsanlegget er ikke tillatt, bruk gangveien rundt.
 • Det er ikke tillatt å bruke rulleskøyter, rulleski, skateboard, sykkel, bil, motorsykkel eller lignende fordi banedekket kan bli skadet.
 • Det er ikke tillatt å sitte eller klatre på friidrettsutstyret da det kan bli skadet (omfatter blant annet høydehus, stavhus, kastebur, stavstativ, hinder).

Regler for trenere, lagledere og oppmenn i fotball- og Friidrettsgruppa:

Alle trenere, lagledere og oppmenn skal kjenne til og overholde avtalte treningstider og reglement for bruk av friidrettsanlegget. 

Ved bruk skal:

 • Det påses at generelle regler for bruk av anlegget overholdes.
 • Det være minst en ansvarlig voksen tilstede ved organisert trening.
 • Løpebane, lengdegropa og -tilløpet være tilgjengelig for friidrettstrening når fotballgruppa disponerer gressbanen. Sikkerhet ivaretas av de som trener friidrett.
 • Forberedelser til fotballtrening/-kamp skje utenfor anlegget når friidrettsgruppa disponerer anlegget.
 • Diskoskasting kun forekomme når nettingen i kastburet er oppe.
 • Utøvere ved oppvarming med spyd stå på linje, ikke krysse hverandre. Spyd skal ikke kastes tilbake.
 • Fastlagte regler for fylling, tømming og tildekking av vanngrav følges.
 

Etter bruk skal:

 • Løsrevet torv på gressbanen legges på plass og tråkkes ned.
 • Gressrester fjernes fra banedekket
 • Nettet på kastburet alltid heises ned.
 • All sand kostes ned i lengdegropa, og presenning legges på.
 • Alt utstyr ryddes på plass.
 • Lyset slukkes.
 • Høyde- og stavhusene låses.