DCIM101MEDIA

Klubben fikk egen friidrettsbane i 1930, nær dagens tennisanlegg og den ble benyttet helt til Sentralidrettsanlegget ble bygget på Rotnes i 1976. I løpet av 1990/2000-tallet forfalt banen, og det ble jobbet aktivt mot politikere over flere år for å få støtte til nytt baneanlegg. Sommeren 2011 fikk vi endelig et ja. Byggestart var våren 2012 og kommunen, i samarbeid med friidrettsgruppa, ferdigstilte byggingen av det nye anlegget i løpet av mai 2013. Endelig ble den gamle rødgrusen erstattet med nytt tartandekke, samt flomlys. I tillegg fikk vi bygget et flott lager- og arrangementsbygg.

Anlegget har 8 løpebaner opp til 100m og 110 m hekk og for øvrig 6 løpebaner rundt banen. Videre har vi fått mye nytt utstyr med blant annet lengdegrop, kastbur, stavmatte, høydematte, hekker, hindere osv.

Friidrettsanlegget er en del av Nittedal kommunes Sentralidrettsanlegg og ligger ved siden av Nittedal Ungdomsskole.

Om vinteren:

Friidrett er ikke lenger bare en sommeridrett og vi trener og deltar på stevner også i vinterhalvåret. Det er ikke de beste muligheter for innendørstrening i Nittedal, men vi søker hvert år om timer i Bjertneshallen, samt i Tærudhallen på Skedsmo. For eldre utøvere reiser vi til Bislett og Ekeberghallen hvor det er gode mulighet for å trene for alle.