Lagsiden for jenter født i 2010.

Følg med på vår facebook-gruppe for informasjon om trening og kamper: https://www.facebook.com/groups/1707777812843747/

Har du en datter født i 2010 som har lyst til å prøve fotball?

Kontakt lagleder Per Øyvind Mølmen – per.molmen@gmail.com – 95701154

Første trening sesongen 2018 er planlagt til uke 15. Be om å bli medlem av Facebook-gruppa for oppdatert informasjon. I april vil treningstider variere litt på grunn av baneforhold og kamper. Fast treningstidspunkt kommer når vi har fått dette.

Foreldremøte avholdes torsdag 12.april kl 20.00 på «Lippert»-rommet i klubbhuset (2. etasje).

Jenter 2010 har pt 5 trenere. Vi ønsker engasjerte foreldre. Har du noe å bidra med, ta kontakt. Vi trenger folk til sosialkomite (arrangere sommeravslutning/sesongavslutning), dugnadsansvarlig, kasserer og eventuelle andre roller du kan tenke deg å fylle. Bidra i ditt barns sosiale liv!

PS: Fotball er en sosial og relativt sett billig idrett. Jentene trenger leggskinn og hårstrikk. Fotballsko er en fordel, men ikke påkrevd. Har du betalt kontingent for ditt barn i NIL er det gratis å delta på treninger. De eneste utgiftene som kommer i tillegg er deltagelse på cuper laget legger opp til.