Hei og velkommen til NIT Riders!
NIT Riders er en rykende fersk e-sport gruppe under paraplyen til Nittedal IL.
Vi ønsker velkomne spillere fra 10 år og oppover. Følg oss på Facebook – mer info kommer i forhold til påmelding.

Brenner du for e-sport eller er du rett og slett bare interessert i gaming?
Vi trenger engasjerte trenere og lagledere. Ta gjerne kontakt med oss via esport@nittedalil.no

Inkludering, omtanke og fair play
Vi ønsker et inkluderende miljø hvor alle hilser, viser respekt og entusiasme for hverandre uavhengig av prestasjoner.
Vi heier på hverandre, og vi rakker ikke ned på andre.
Vi ønsker å legge til rette for et godt prestasjonsmiljø der gode mestringsopplevelser ut ifra den enkelte spiller er like mye verdt.
En god vinnerkultur vil si at vi heier frem mestrings- og utviklingspotensialet hos den enkelte.

Alle skal med!
Gi tilbud uten alltid å fokusere på prestasjoner og plasseringer, men gleden det gir å spille i et lag og kjenne lagets samhold.

Utvikling!
I samarbeid med dedikerte e-sport-trenere legger vi til rette for et miljø der alle kan trene og utvikle seg ut fra egne forutsetninger i et godt trenings- og utviklingsmiljø.
Barna vil få et tilbud for å utvikle seg, oppleve mestring og anerkjennelse for egne prestasjoner uavhengig av nivå.

Satse!
Om noen barn ønsker å satse og konkurrere med de beste, nasjonalt og internasjonalt, skal klubben legge til rette for dette.
Vi vil tilrettelegge for at barna finner strategier for å skape gode spillmiljøer, både på trening og på hjemmebane.