Vennligst fyll ut skjemaet under dersom du ønsker å gjøre endringer eller melde ditt barn ut av NIL-klubben.


Oppsigelse av medlemskap
Medlemmer av NIL-klubben har rett til å si opp sitt medlemskap. Oppsigelsestiden er to (2) måneder, regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt. Oppsigelsen skal skje via e-post eller gjennom kontakt med daglig leder.