Når vi har uteaktiviteter kan trenerne enten bruke de fine uteområdene rundt Sørlisletta (lek på sletta, hinderløyper, stasjoner med forskjellige oppgaver, fallskjerm, øve seg på sykkel/sparkesykkel, øve seg på ski osv) og rundt om i skogen (skogstur, sykkeltur, orientering, gjørmeløype, refleksløype, skitur, aking, gå på skøyter osv) – evt en kombinasjon av disse aktivitetene dersom tida strekker til. Nødvendig utstyr (kjegler, vester, rokkeringer, erteposer m.m.) må tas med fra utstyrsboden.
Forslag til treningsprogrammer legges ut for hvert årskull.