Vi har mest svømming i Rotnesbadet sesongen 20/21, og der finnes det foreløpig ikke noe svømmeopplærings- eller dykkeutstyr som vi kan bruke. Utstyr, desinfeksjonsspray og adgangsbrikke til Rotnesbadet må derfor tas med fra utstyrsboden i NIL-huset.
(For de som skal svømme i Libadet, finnes en del utstyr tilgjengelig til utlån i bassengområdet.)

Svømmetreningene legges opp slik at barna kan jobbe seg fram mot ett svømmemerke hver sesong, og vi bruker da kriteriene for svømmemerker gitt av Norges Svømmeforbund:
* https://svomming.no/wp-content/uploads/2015/12/MerkebrosjyreNov2014.pdf
* https://svomming.no/svomming/svomming-forside/norges-svommeskole/#1452765161641-f7ba6c2b-80a1

For våre barnekull øver vi på disse svømmemerkene:
4-åringer: vann
5-åringer: vann + hval
6-åringer: skilpadde
7-åringer: pingvin

Gode øvelser å bruke/til inspirasjon finner dere her (timesopplegg med varierte øvelser for hver kjerneøvelse):
NSF+Svommeundervisning

Vi har laget forslag til treningsprogrammer til hvert årskull (se under). Disse kan brukes direkte, som inspirasjon, som nødløsning e.l., men må tilpasses bassenget, tilgjengelig utstyr, antall barn, alderen på barna og antall trenere som er med på treningen den dagen. Ofte kan disse forslagene være en god begynnelse til svømmeopplæringen for et kull, men i løpet av sesongen bør programmet videreutvikles og tilpasses progresjonen til barna.

4-åringer:
Vanntilvenning_4-åringer_vann

5-åringer:
Svømming_5-åringer_hval

6-åringer:
Svømming_6-åringer_skilpadde

7-åringer:
Svømming_7-åringer_pingvin (Libadet)
Svømming_ymse øvelser_7-åringer_pingvin (Libadet/generelt)