En introduksjon til barneidrettstrener-vervet fra Norges Idrettsforbund finner dere her:
https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/mange-utfordringer-som-ny-trener-i-barne–og-ungdomsidretten/

Det anbefales at alle leser introduksjonen til barneidrettstreneren på side 6-12 i dette heftet (se lenken under). Heftet har også et utvalg fine barneaktiviteter/leker å velge i knyttet til gymsal, uteleker, ski, svømming m.m.:
Alle årskull_Ovelsesutvalg-for-bruk-i-barneidrettskoler

Forslag til andre aktivitetsbanker for de som trenger inspirasjon til nye aktiviteter:
* https://aktivitetskassen.no/
* https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/klubbutvikling/aktivitetsleder-barneidrett/118_12_barneidrett_oktplaner_061112.pdf
* http://gymtroll.no/ressursbank-2/
* http://aktivitetsbanken.no/