Informasjon om neste sesong med allidrett – sesongen 2018/2019

Allidrett, Barnetrimmen 2012, Barnetrimmen 2013, Trinn 1 (2011), Trinn 2 (2010)

Til høsten starter NIL Rekruttering opp nye allidrettsaktiviteter for barn mellom 4-8 år (dvs barn født i 2011-2014). Påmeldingen vil åpnes i juli/august, og oppstarten av aktiviteter vil være i uke 36. Mer info vil komme her på nettsidene våre i løpet av sommeren.

Allidretten er foreldredrevet, dvs at det er foreldre som stiller opp for å få hjulene til å gå rundt – både som trenere og i styret i NIL Rekruttering. Dette er svært hyggelige verv å ta på seg, med blide småbarn som liker alt fra hermegåsa til vannaktiviteter, stiv heks og refleksturer i skogen. Vi håper derfor at både barn og voksne melder sin interesse for allidretten fra høsten av!

Det har vært stor pågang av barn på allidretten de siste årene, og vi ønsker veldig å kunne gi et tilbud til alle barna som melder seg på! Spesielt for det nye kullet (for barn født i 2014) trenger vi å komme i kontakt med foreldre som kunne tenke seg å være aktivitetsledere/trenere for barna. Er du interessert eller har spørsmål om hva en slik rolle vil innebære, så kontakt Ellen på: e.m.brevik@gmail.com

Vennlig hilsen oss i Rekrutteringsgruppa