Velkommen til årsmøte i NIL Rekruttering tirsdag 27. februar kl 19

Allidrett, Barnetrimmen 2012, Barnetrimmen 2013, Trinn 1 (2011), Trinn 2 (2010)

Som tidligere annonsert i Varingen blir det avholdt årsmøte i NIL Rekruttering tirsdag 27. februar i Ringnes-salen i NIL-huset. Vi starter med sosial mingling og lett servering kl 19; selve årsmøtet starter kl 20.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen for å diskutere status og videre aktiviteter for Barnetrimmen, Idrettsskolen og NIL-klubben! 🙂


Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Konstituering
. a) Valg av ordstyrer
. b) Valg av referent
. c) Valg av to til å underskrive protokollen
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Forslag til budsjett
6. Valg

NIL Rekruttering dagsorden årsmøte 27 februar 2018
NIL Rekruttering årsberetning 2017-2018
NIL Rekrutt og NIL-klubben regnskap 2018
NIL Rekrutt budsjett 2018
NIL-klubben budsjett 2018