Informasjon om sesongen 2017/2018

Allidrett, Barnetrimmen 2012, Barnetrimmen 2013, Trinn 1 (2011), Trinn 2 (2010)

Da har vi satt opp treningsplaner for sesongen 2017/2018. Gruppene vil hovedsaklig ha følgende treningstider:

  • 2010 (Trinn 2):   mandag kl 18:15-19:00
  • 2011 (Trinn 1):   onsdag kl 18:15-19:00
  • 2012:   mandag kl 17:15-18:00
  • 2013:   onsdag kl 17:15-18:00

Endringer i ukedag/tidspunkt kan forekomme når vi har svømming i Rotnesbadet eller deltar på aktiviteter i regi av andre idretter. Oppdatert informasjon om treningstidspunkt, sted og nødvendig utstyr som skal medbringes vil dere få her på nettsidene våre under årskullenes egne faner evt på årskullenes Facebook-sider.

Påmeldingsfrist: 8. September 2017

Barna vil etter 8. september bli delt inn i grupper og følge “sin” gruppes aktiviteter f.o.m. uke 37. Denne gruppeinndelingen vil formidles via årskullenes nettsider/FB, og vil inkludere alle barn som er påmeldt innen påmeldingsfristen. Påmelding gjøres på nettsidene våre: http://nittedalil.no/rekruttering/pamelding/

NB! Etter 8. september må nye forespørsler om deltakelse skje via styret i NIL Rekruttering.

 

Informasjon om oppstarten i uke 36

Ta med klær for uteaktivitet og møt opp på Sørlisletta ved Sørli skole (Sørliveien 62).

Det vil være oppstart av den nye sesongen på mandag 4. september og onsdag 6. september (uke 36). Se mer info her:

/app/uploads/rekgruppa_brosjyre_2017_18.pdf

 

Vi gleder oss til en ny sesong sammen med dere!

 

Vennlig hilsen

NIL Rekrutteringsgruppa